Parenting Coordinator

Nieuwe bijdrage over de Parenting Coordinator in het Echtscheidingsbulletin

In het Echtscheidingsbulletin van oktober dit jaar is een bijdrage van mr. dr. Brigitte Chin-A-Fat verschenen over de achtergrond en ontwikkelingen van de Parenting Coordinator (PC) in Nederland.

Parenting Coordination is een in Nederland nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om, met het belang van het kind voorop. Ex partners kunnen als zij problemen hebben met de uitvoering van het ouderschapsplan, een Parenting Coordinator inschakelen voor een zogenoemde ‘korte klap.’ Bijvoorbeeld als zij van mening verschillen over de zorgregeling, schoolkeuze, verhuizing, vakantie of andere zaken die jullie kind(eren) aan gaan, waar de ouders samen niet uitkomen.  Uiteen heeft hier eerder al een keer een blog over geschreven.

De PC in het Advocatenblad

Al eerder verscheen er een mooi artikel over de PC in het Advocatenblad. Aan dit artikel heeft Janneke Mulder meegewerkt. Nu de PC al drie jaar bekend is in Nederland, was het weer tijd voor een overzichtsartikel, dat mevrouw Chin-A-Fat heeft geschreven.

De PC in het Echtscheidingsbulletin

Mevrouw Chin-A-Fat (zelf ook familierechtadvocaat-mediator en Parenting Coordinator) geeft in haar conclusie ouders in overweging om al bij het tekenen van een ouderschapsplan na te denken wat zij zullen doen als er een conflict ontstaat over de gemaakte afspraken. Zij kunnen dan een eerste stap zetten door een zogenoemde PC-clausule in het ouderschapsplan opnemen. Hierin leggen zij vast dat zij een PC inschakelen als zij onenigheid krijgen of zaken wellicht niet 100% duidelijk of afgesproken zijn. Zij kunnen op dat moment hun verantwoordelijkheid nemen èn vervolgens ook op het moment dat zich daadwerkelijk een geschil voordoet. Er is dan een ervaren en getrainde professional (de PC) beschikbaar om hen snel te helpen.

In complexe scheidingen is de inzet van een onafhankelijke derde sowieso vaak gewenst en nodig. Mocht het ouders zelf niet lukken, dan komt er op korte termijn toch duidelijkheid. En dat is waar veel ouders èn kinderen in de praktijk behoefte aan hebben.

Wilt u weten of Parenting Coordination uitkomst kan bieden in uw situatie? Neem dan contact op met Janneke Mulder.