In overleg

In overleg of ook wel collaborative practice genoemd is een nieuwe manier van het oplossen van geschillen in erfzaken.

 

Hoe ziet zo’n overlegtraject eruit?

 

STAP 1: Vormen van het team

Het team wordt gevormd. De deelnemers schakelen hun eigen overlegadvocaat in. Eén advocaat kan meerdere deelnemers vertegenwoordigen. Deze deelnemers – bijvoorbeeld de kinderen van de overledene – hebben dan dezelfde belangen. Als het nodig is, schakelen de advocaten in overleg met de deelnemers een coach in. Deze coach begeleidt het proces en de gesprekken. Vaak is deze coach een psycholoog. De advocaten bereiden ieder gesprek met hun cliënten voor. Ook overleggen de advocaten en de coach over de zaak. Mogelijk zijn er andere deskundigen nodig. Denk aan een financieel adviseur of een belastingadviseur. Zij worden in overleg met de deelnemers ingeschakeld.

STAP 2: Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de spelregels, zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. De spelregels staan in de deelnemersovereenkomst. Het traject begint na het bespreken en ondertekenen van de overeenkomst door alle deelnemers en de advocaten. En, de eventuele coach of andere deskundigen. We bepalen welke onderwerpen besproken moeten worden. Verder praten we over de spoedeisende problemen en kijken we of hiervoor een oplossing is. We maken werkafspraken voor de volgende keer. Dit gesprek kan ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door gebruik van Skype, Zoom of Teams.

STAP 3: Werken aan communicatie

We werken aan de onderlinge communicatie; wat is nu echt het probleem? Zit er oud zeer in de weg dat besproken moet worden?

STAP 4: Verzamelen informatie

Relevante gegevens en informatie worden verzameld en gedeeld. Dit om verder te kunnen met het traject. De deelnemers onderhandelen over alle problemen waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Daarna maken de deelnemers afspraken.

STAP 5: Afspraken vastleggen

De advocaten leggen de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Als iedereen akkoord is met de afspraken, tekenen de deelnemers de overeenkomst.

STAP 6: Afspraken uitvoeren

De deelnemers voeren de gemaakte afspraken uit. Ze regelen en verdelen bijvoorbeeld de erfenis zoals afgesproken.

De voordelen

Een overlegzaak of collaborative procedure kan worden ingezet als:
1. Een procedure bij de rechtbank erg moeizaam en langdurig gaat zijn. De zaak is ingewikkeld omdat de situatie of relaties complex zijn.
2. De betrokkenen het niet goed met elkaar kunnen vinden. Het is dan beter dat ieder een eigen advocaat heeft. De advocaat stuurt, coacht en ondersteunt bij het vinden van een oplossing.
3. De betrokkenen andere kennis of een andere achtergrond hebben. Eén persoon weet bijvoorbeeld alles over het vermogen en de anderen helemaal niet. De advocaten zorgen ervoor dat iedereen hetzelfde weet. Dit is een verschil tussen een overlegzaak en mediation. Bij mediation zitten de deelnemers zonder een eigen advocaat aan tafel.

Wat kan ik zelf regelen?

Vraag bij Uiteen de brochure over een overlegtraject aan. Lees de brochure en de concept deelnemersovereenkomst. Laat alle betrokkenen weten dat u zich een overlegtraject wenst en stuur de brochure mee. Zo kunnen ze lezen wat het traject precies inhoudt. Neem ondertussen contact op met Martine Stut. Martine is de erfrecht overlegadvocaat van ons kantoor. Zij geeft u graag meer informatie. Alle betrokkenen kunnen haar ook bellen voor meer informatie. Zij kan hen doorverwijzen naar andere goede overlegadvocaten.

Er is iemand in uw omgeving overleden? Probeer zelf uit te zoeken of u erfgenaam bent. Als er een testament is, staat dat erin. Zo kunt u een testament bekijken:
1. Regel een kopie van de overlijdensakte. Dit kan bijvoorbeeld bij de uitvaartondernemer. Lukt dat niet? Vraag dan de akte op bij de gemeente waar de overledene woonde toen hij overleed.
2. Informeer bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft gemaakt.
3. Zijn er één of meerdere testamenten? Vraag dan het laatste testament op bij de notaris die het heeft gemaakt. Is deze notaris gestopt, dan kunt u bij zijn opvolger terecht. Bekijk hiervoor het opvolgersarchief www.notaris.nl. Sommige notarissen vragen geld voor een kopie van het hele testament of een deel ervan. Of u een kopie krijgt, hangt af van wat er in het testament staat.

Tips

1. Houd rekening met elkaars gevoelens. Als een dierbare overlijdt, is iedereen emotioneel en prikkelbaar. Probeer ruzies te voorkomen. Wordt u boos? Neem dan even pauze. Het is lastig om een erfenis te regelen als jullie ruzie maken.

2. Relaties tussen stiefouders en -kinderen zijn ingewikkeld. Vaak krijgt een stiefouder als langstlevende partner voorlopig alles. Hierdoor zijn de stiefouders en -kinderen nog heel lang met elkaar verbonden, terwijl zij dit misschien niet willen. Bespreek de opties met onze overlegadvocaat.

3. Als een broer of zus executeur is, ontstaan er vaak problemen. Deze broer of zus heeft namelijk opeens een andere positie binnen het gezin. Voorkom problemen en neem snel contact met ons op.

Zelf regelen?

Vraag het ‘Uiteen erfpakket’ aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

Maak een belafspraak

Erven en...

erfrecht

Financiën

Er is contant geld verdwenen; wat kan ik doen? Ik mag de bankafschriften niet inzien; wat doe ik daaraan? Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfenis?

bekijk alles

erfrecht

(Stief) Kinderen

Hoe regel ik het met de (stief)kinderen? Waar heb ik recht op? Wat zijn hun rechten? Wat is fair?

bekijk alles

erfrecht

Goederen

Hoe verdelen we de spullen uit het testament? Er zijn spullen verdwenen; wat nu? Mijn broer/zus werkt niet mee met de verdeling; wat kan ik doen?

bekijk alles

erfrecht

Onterfd

U bent onterfd? Dat betekent niet per se dat u niks krijgt. Kinderen en partners hebben wettelijke rechten waarover wij u advies geven. Bent u een kind van degene die…

bekijk alles

erfrecht

Polissen

Uiteen maakt samen met u een overzicht van alle verzekeringspolissen, zoals begrafenispolissen, levensverzekeringspolissen, lijfrentes, etc. U weet daardoor waar u recht op heeft.

bekijk alles

erfrecht

Executeur

Wat doet een executeur? Wat zijn mijn rechten? De executeur doet zijn werk niet goed; wat kan ik doen?

bekijk alles