Parenting Coordination

Parenting Coordination; bindend advies gescheiden ouders

 

Wat is Parenting Coordination?

Parenting coordination is een voor Nederland nieuwe vorm van conflictoplossing na (echt)scheiding. Via parenting coordination kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. Het belang van het kind staat bij deze conflictoplossing voorop.

De parenting coordinator (PC) helpt bij uitvoering en naleving van het ouderschapsplan, bij (kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan, de zorgregeling of vakantieregeling en incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen. De PC is oplossingsgericht en zoekt samen met de ouders naar een oplossing op maat zonder procedure bij een rechter. Komen de ouders er desondanks samen niet uit dan kan de PC (bindende) adviezen geven.

Hierbij een aantal voorbeelden van problemen waarbij de PC uitkomst kan bieden:

 • schoolkeuze
 • toestemming vakantie buitenland
 • binnenlandse verhuizingen
 • medische aangelegenheden, evt. met advies van een medisch specialist
 • bijdrage in de kosten van de kinderen/alimentatiegeschillen
 • duurt de zorgregeling tot zondagavond of tot maandagochtend?
 • gaat onze zoon naar voetbal of naar hockey?
 • zijn de kinderen de eerste drie weken van de zomervakantie bij vader of bij moeder? Periode/duur van de vakantie;
 • tijdelijke wijzigingen in zorgregeling en/of de wijze van contact bv. rond ziekte van ouder of kind;
 • hoe moeten de kerstdagen worden verdeeld?
 • Hoe vaak vinden de belmomenten plaats?
 • kleine geschillen tussen ouder(s) in jeugdhulpverleningssituaties.

De effectiviteit van de werkwijze van de PC is in andere landen bewezen (bijvoorbeeld in Zuid-Afrika); ex-partners kunnen zonder rechter tot een oplossing komen, waarbij de PC meer bevoegdheden heeft dan een mediator. Komen de ouders er met de PC niet uit, dan kan de PC een aanbeveling of voorstel doen of zelfs een bindend advies geven als partijen daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Op dit moment is er veel onzekerheid en discussie over zorgregelingen in Coronatijd. Rechtszaken gaan maar beperkt door. Een PC kan (online) voor een snelle en kostenbesparende oplossing zorgen en zo de rechterlijke macht, de jeugdhulpverleners en de ouders en kinderen ontlasten.

Meer informatie? Kijk op de website van Parenting Coordination Nederland of bel vrijblijvend met de PC van ons kantoor, advocaat-mediator Janneke Mulder, voor meer informatie via 06 24717009.