parenting coordinator

De Parenting Coordinator in Advocatenblad

Janneke Mulder van Uiteen staat deze maand in het Advocatenblad in een artikel over de Parenting Coordinator. De Parenting Coordinator (PC) is een geschilbeslechter voor ruziënde exen. Een nieuwe conflictoplosser in familiezaken. Janneke is een van de eerste PC’s in NederlandVia een PC kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. Het belang van het kind staat bij deze conflictoplossing voorop.

De parenting coordinator (PC) helpt bij uitvoering en naleving van het ouderschapsplan. Maar ook bij (kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan, de zorgregeling of vakantieregeling en incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen. De PC is oplossingsgericht. De PC zoekt samen met de ouders naar een oplossing op maat zonder procedure bij een rechter. Komen de ouders er desondanks samen niet uit dan kan de PC (bindende) adviezen geven.

Hierbij een aantal voorbeelden van problemen waarbij de PC uitkomst kan bieden:

 • schoolkeuze
 • toestemming vakantie buitenland
 • binnenlandse verhuizingen
 • medische aangelegenheden, evt. met advies van een medisch specialist
 • bijdrage in de kosten van de kinderen/alimentatiegeschillen
 • duurt de zorgregeling tot zondagavond of tot maandagochtend?
 • gaat onze zoon naar voetbal of naar hockey?
 • zijn de kinderen de eerste drie weken van de zomervakantie bij vader of bij moeder? Periode/duur van de vakantie;
 • tijdelijke wijzigingen in zorgregeling en/of de wijze van contact bv. rond ziekte van ouder of kind;
 • hoe moeten de kerstdagen worden verdeeld?
 • Hoe vaak vinden de belmomenten plaats?
 • kleine geschillen tussen ouder(s) in jeugdhulpverleningssituaties.

Lees hier verder voor het hele artikel. Of neem contact op met Janneke Mulder als je meer vragen hebt over de Parenting Coordinator.

parenting coordinator