Overige diensten

Uiteen kan u ook adviseren bij de volgende onderwerpen.

 

AANVAARDEN OF VERWERPEN?
Bent u erfgenaam? Aanvaard of verwerp dan niet zomaar een nalatenschap. Dit kan grote gevolgen hebben waar u misschien niet zo aan had gedacht. En moeilijk terug te draaien. Wilt u advies hebben wat u moet doen? Neem dan contact met ons op.
AFSTAMMING
Als u uw kind wil erkennen maar de moeder of uw kind geen toestemming geeft voor deze erkenning, kan de rechter vervangende toestemming geven. Een ander voorbeeld van een afstammingszaak is dat u als moeder wil dat het vaderschap over uw kind wordt vastgesteld, zodat de vader ook mee gaat betalen in de kosten van uw kind. Een advocaat van Uiteen kan u in dit soort kwesties bijstaan. Een ander voorbeeld van een afstammingszaak is gerechtelijke vaststelling van het vaderschap na het overlijden van een vader. Hiermee wordt deze vader alsnog juridisch vader en kunt u als kind erven.
BENEFICIAIR AANVAARDEN
Beneficiair aanvaarden van een nalatenschap betekent dat je de nalatenschap eigenlijk alleen aanvaardt als er meer bezittingen dan schulden zijn. Dit is een veilige optie als u niet weet of er schulden zijn. En eigenlijk weet je dat nooit zeker. Wel zijn er gevolgen verbonden aan beneficiair aanvaarden, waar u rekening mee moet houden. U moet dan de nalatenschap gaan vereffenen. Neem contact met ons op als u in deze situatie zit en advies wil.
EXECUTEUR
In het testament kan iemand een executeur aanwijzen die na zijn overlijden de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt. Het komt vaak voor dat er discussie is over de verplichtingen en bevoegdheden van de executeur. Dit kan over verschillende zaken gaan. Welke informatie moet de executeur geven aan erfgenamen, legitimarissen en/of legatarissen? Beheert de executeur de nalatenschap wel volgens de regels? Op welke beloning heeft de executeur recht? Kan de executeur worden ontslagen als hij zijn werk niet goed doet en zo ja, hoe en op welke gronden? Wij adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.
(GEEN) INFORMATIE KRIJGEN
Veel ruzies gaan over het krijgen of geven van informatie over de erfenis. Met informatie wordt dan vooral de boekhouding van de overledene of de nalatenschap bedoeld. Tot de administratie behoren financiële gegevens zoals de bankafschriften, belastingaangiftes- en aanslagen, verzekeringspolissen etc. Welke gegevens mag u inzien of moet u verstrekken? Over welke periode bestaan de rechten en plichten; (alleen) over de periode na het overlijden of (ook) de periode voor het overlijden? Kunt u als nabestaande rekening en verantwoording vragen en zo ja, van wie en over welke periode? En wat als er wordt geweigerd om informatie te verstrekken? Wat uw rechten en plichten zijn en hoe ver deze strekken hangt af van de rechtspositie ten opzichte van de erfenis; erfgenaam, executeur, legataris, onterfd (klein)kind, legitimaris, vereffenaar, bewindvoerder en/of vruchtgebruiker. Iedere positie kent weer andere rechten en plichten. Wij adviseren u graag hierover.
LEGAAT
Een legaat geeft het recht om een bepaald goed uit de erfenis te krijgen. Dit kan zijn een sieraad, gereedschap, maar ook een huis of geld. De overledene kan er op die manier voor zorgen dat een bepaald goed bij een bepaald persoon terecht komt; bijvoorbeeld het horloge bij de zoon en de armband bij de dochter. Degene die dit goed krijgt, wordt legataris genoemd. Ook een erfgenaam kan een legataris zijn. Regelmatig krijgen we in onze praktijk te maken met legaten. Wat zijn de rechten en plichten als bijvoorbeeld het legaat een geldbedrag is maar het geld moet komen uit een woning die nog niet is verkocht? Wat te doen in de situatie dat een sieraad wordt gelegateerd en dat sieraad niet te vinden blijkt te zijn? En hoe om te gaan met een gelegateerd huis met een hypotheekschuld of een vruchtgebruik legaat? Wordt u geconfronteerd met een legataris of bent u zelf legataris? In beide gevallen kunnen we u adviseren en bijstaan.
LEGITIEME PORTIE
Bent u onterfd of hebt u te maken met een onterfd kind, dan kunt u te maken krijgen met een aanspraak op een legitieme portie (ook wel wettelijk kindsdeel genoemd). Een legitimaris is iemand die recht heeft op een legitieme portie. Deze persoon kan aanspraak maken op een legitieme portie. Het is niet altijd gunstig om een beroep te doen op de legitieme portie. Het is van belang dat u zich hierover goed laat adviseren. De legitimaris kan uitsluitend geld vragen en geen goederen. Niet alleen in geval van onterving kunt u te maken krijgen met een aanspraak maken op de legitieme portie. Ook een erfgenaam die minder erft dan de legitieme portie, door bijvoorbeeld schenkingen van de overledene tijdens zijn leven, kan hierop aanspraak maken. De grootte van de legitieme portie wordt op een bijzondere wijze berekend. Dit komt omdat bijvoorbeeld ook rekening kan worden gehouden met schenkingen die door de overledene tijdens zijn leven zijn gedaan. Ook wordt niet met alle schulden van de erfenis rekening gehouden. Om de vordering te berekenen heeft de legitimaris recht op informatie van de executeur en de erfgenamen. Wordt u geconfronteerd met een legitimaris of bent u zelf legitimaris? In beide gevallen kunnen we u adviseren en bijstaan.
ONTERFD
Vaak komt het voor dat een ouder aan het einde van zijn leven een kind onterfd. De vraag is dan of dit wel rechtsgeldig is gebeurd. Is dit onder invloed van een broer of zus gebeurd? Had de notaris hieraan wel mogen meewerken, bijvoorbeeld omdat degene die zijn testament wijzigde dementerende was? Dit zijn hele lastige kwesties waar wij regelmatig mee te maken krijgen.
SCHULDEISER EN ERFRECHT
Ook als schuldeiser kunt u met het erfrecht in aanraking komen. Bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar (debiteur) is overleden of omdat uw schuldenaar recht heeft op een erfenis en daarmee zijn schuld aan u kan betalen. Als uw schuldenaar is overleden, hoeft dat niet te betekenen dat u uw vordering niet meer kunt innen. Door het overlijden van uw debiteur wordt uw vordering een schuld van de nalatenschap en bent u een schuldeiser van de nalatenschap geworden. Wij kunnen u helpen bij het achterhalen bij wie u kunt aankloppen en bij het innen van uw vordering. De wet biedt u diverse juridische mogelijkheden. Wij adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.
SECOND OPINION
De advocaten van Uiteen brengen ook regelmatig een second opinion uit. Bijvoorbeeld over of het verstandig is om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter. In de situatie dat uw rechtsbijstandverzekeraar uw zaak of uw standpunt geen redelijke kans van slagen geeft, kunt u op basis van de polisvoorwaarden op kosten van de verzekeraar een second opinion laten doen. Ook hiervoor worden wij regelmatig ingeschakeld.
VERDELING NALATENSCHAP
Als de nalatenschap is afgewikkeld of is vereffend, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Alle erfgenamen moeten hieraan meewerken. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de verdeling, dan kan uw advocaat de rechter vragen om de verdeling vast te stellen. De rechter bepaalt dan hoe er verdeeld wordt. Ook kan het voorkomen dat een erfgenaam niet reageert waardoor er niet verdeeld kan worden. Ook in die situatie kunnen wij helpen.

Zelf regelen?

Vraag het ‘Uiteen erfpakket’ aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

Maak een belafspraak

Erven en...

erfrecht

Financiën

Er is contant geld verdwenen; wat kan ik doen? Ik mag de bankafschriften niet inzien; wat doe ik daaraan? Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfenis?

bekijk alles

erfrecht

(Stief) Kinderen

Hoe regel ik het met de (stief)kinderen? Waar heb ik recht op? Wat zijn hun rechten? Wat is fair?

bekijk alles

erfrecht

Goederen

Hoe verdelen we de spullen uit het testament? Er zijn spullen verdwenen; wat nu? Mijn broer/zus werkt niet mee met de verdeling; wat kan ik doen?

bekijk alles

erfrecht

Onterfd

U bent onterfd? Dat betekent niet per se dat u niks krijgt. Kinderen en partners hebben wettelijke rechten waarover wij u advies geven. Bent u een kind van degene die…

bekijk alles

erfrecht

Polissen

Uiteen maakt samen met u een overzicht van alle verzekeringspolissen, zoals begrafenispolissen, levensverzekeringspolissen, lijfrentes, etc. U weet daardoor waar u recht op heeft.

bekijk alles

erfrecht

Executeur

Wat doet een executeur? Wat zijn mijn rechten? De executeur doet zijn werk niet goed; wat kan ik doen?

bekijk alles