Bewind en…

Bewind is bedoeld voor iemand die niet meer goed voor zijn/haar vermogen kan zorgen. Denk hierbij aan ouderen die de financiën bij een onafhankelijk persoon willen onderbrengen, personen die hulp nodig hebben bij de aflossing en/of voorkomen van schulden of personen met geestelijke en/of lichamelijke klachten.

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend bij de rechtbank. De rechter zal beslissen over het verzoek tot onderbewindstelling.

Moet uzelf of een van uw dierbaren onder bewind worden gesteld of wil dat de bewindvoerder wordt ontslagen, dan kunt u bij ons terecht. Maar ook als (professioneel) bewindvoerder kunnen wij u bijstaan.  

Hieronder vindt u alle onderwerpen die tijdens de procedure de revue kunnen passeren.  

Regel het zelf

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

bel 010 4527403

Bewind, Mentorschap, Curatele en…

bewind, mentorschap, curatele

Benoeming

Hoe vertel ik dat ik een bewindvoerder wil laten benoemen? Wie kan de taak van mentor het best uitoefenen? Waar moet ik het verzoek tot benoeming van een curator indienen?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Meerderjarige

Hoe stel ik een matregel in? Hoe kom ik er vanaf? Hoe lang duurt de procedure?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Minderjarige

Wanneer kunt u de maatregel toepassen? Vervalt een maatregel automatisch? Wie is verantwoordelijk voor de minderjarige?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Ontslag

Ik vertrouw de mentor, bewindvoerder of curator niet meer, wat kan ik doen? De bewindvoerder, mentor of curator voert haar werkzaamheden niet naar behoren uit, wat is de volgende stap?…

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Rekening en verantwoording

Hoe weet ik of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd? Hoe controleer ik de bewindvoerder, mentor of curator?

bekijk alles