Met een advocaat

Wat kunt u verwachten van een erfrechtzaak waarbij u wordt geholpen door een advocaat?

 

 

STAP 1: Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de advocaat bespreekt u wat uw wensen zijn. Wat wilt u? We leggen uit wat uw situatie is en welke rechten en plichten u heeft. Zijn uw wensen haalbaar? We bespreken mogelijke strategieën en spreken af hoe we de zaak aanpakken. Daarnaast praten we over spoedeisende problemen en kijken we hoe we die snel kunnen oplossen. Ook de kosten van rechtsbijstand en de betaling of vergoeding ervan komen aan bod. Dit gesprek kan ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door het gebruik van Skype, Zoom of Teams.

STAP 2: Onderhandelfase

We zoeken schriftelijk of persoonlijk contact met de andere partij. Als het kan, beginnen we het overleg. We proberen samen tot een oplossing te komen. Als dit lukt, schrijven we de afspraken op in een overeenkomst. Door samen afspraken te maken, voorkomen we lange, dure procedures.

STAP 3: Naar de rechter

Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan start de advocaat in overleg met u een gerechtelijke procedure.

STAP 4: De zitting

Nadat iedere partij de standpunten aan de rechtbank heeft gestuurd, plant de rechtbank een zitting. U bereidt de zitting voor met uw advocaat. En gaat er samen met uw advocaat naartoe. Tijdens de zitting wordt geprobeerd het geschil onderling op de lossen. De rechter geeft partijen vaak een duwtje in de rug. De afspraken worden door de rechter schriftelijk vastgelegd. Lukt dat niet, dan doet de rechter uitspraak.

STAP 5: Uitspraak

De rechter doet uitspraak en deze uitspraak wordt uitgevoerd.

STAP 6: Hoger beroep?

Is hoger beroep tegen de uitspraak nodig en mogelijk? Dan gaat de advocaat in hoger beroep  de beslissing van de rechtbank.

Wat kan ik zelf regelen?

Als er iemand in uw omgeving overleden is, moet u zelf uitzoeken of u erfgenaam bent. Is er een testament? Dan staat het daarin.

Zo krijgt u inzage in een testament:

1. Regel een kopie van de overlijdensakte. Dit kan bijvoorbeeld bij de uitvaartondernemer. Lukt dit niet? Vraag de akte dan op bij de gemeente waar de overledene woonde toen hij overleed. Informeer bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft opgesteld.

2. Zijn er één of meerdere testamenten? Vraag het laatste testament dan op bij de notaris die het testament heeft gemaakt. Is deze notaris gestopt? Neem dan contact op met zijn opvolger via het opvolgersarchief: www.notaris.nl. Sommige notarissen vragen geld voor een kopie van het gehele testament of een deel daarvan. Of u een kopie mag krijgen, hangt af van wat er in het testament staat

Wat moet er geregeld worden?

Waar moet ik beginnen? Hoe krijg ik informatie over de erfenis? Wat zijn mijn rechten en plichten?

De erfenis moet worden geregeld. Is er een testament? Dan staat hierin vaak hoe en door wie dit moet gebeuren. Vaak is er een executeur benoemd. Misschien bent u dat zelf, misschien is het iemand anders. Er kan onenigheid komen over hoe de executeur werkt. Uw advocaat kan de executeur hierop aanspreken. Als u vindt dat de executeur zijn werk slecht blijft doen, kan uw advocaat de rechter vragen om de executeur te ontslaan. Hij kan vervolgens verzoeken om een andere executeur te benoemen. Bent u zelf de executeur? Een advocaat kan adviseren bij het verrichten van de executeurswerkzaamheden. Of verweer voeren als het ontslag van u als executeur wordt verzocht.

Is er geen testament? Dan moet de erfenis door de erfgenamen zelf worden geregeld. Vaak neemt één persoon dit op zich. Als deze persoon onvoldoende informatie met de andere erfgenamen deelt, kan uw advocaat hem of haar hierop aanspreken. Uw advocaat kan u ook helpen de relevante informatie te krijgen.

Als het u en de overige erfgenamen niet lukt de erfenis samen te verdelen, dan kan uw advocaat u helpen en een rechter inschakelen. Uw advocaat kan de rechter bijvoorbeeld vragen hoe de erfenis verdeeld moet worden.

De voordelen

Soms moet er een onafhankelijk oordeel komen, bijvoorbeeld over een hele belangrijke of principiële kwestie. Pas nadat de rechter hierover duidelijkheid heeft gegeven, kunnen de partijen samen verder. Misschien heeft u vaker geprobeerd om samen te praten en lukt het maar niet om het geschil op te lossen. Of misschien wilden de andere partij van begin af aan niet overleggen. De rechter biedt dan een oplossing door een oordeel te geven. De advocaat die u bijstaat, komt alleen voor uw belangen op.

Tips
  1. Houd rekening met elkaars gevoelens. Als een dierbare overlijdt, is iedereen emotioneel en prikkelbaar. Probeer ruzies te voorkomen. Wordt u boos? Neem dan even pauze. Het is lastig om een erfenis te regelen als jullie ruzie maken.
  2. Relaties tussen stiefouders en -kinderen zijn ingewikkeld. Vaak krijgt een stiefouder als langstlevende partner voorlopig alles. Hierdoor zijn stiefouders en -kinderen nog heel lang met elkaar verbonden, terwijl ze dit misschien niet willen. Bespreek de opties met onze erfrechtadvocaat.
  3. Als een broer of zus executeur is, ontstaan er vaak problemen. Deze broer of zus heeft namelijk opeens een andere positie binnen het gezin. Voorkom problemen en neem snel contact met ons op.

Zelf regelen?

Vraag het ‘Uiteen erfpakket’ aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

bel 010 4527403

Erven en...

erfrecht

Financiën

Er is contant geld verdwenen; wat kan ik doen? Ik mag de bankafschriften niet inzien; wat doe ik daaraan? Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfenis?

bekijk alles

erfrecht

(Stief) Kinderen

Hoe regel ik het met de (stief)kinderen? Waar heb ik recht op? Wat zijn hun rechten? Wat is fair?

bekijk alles

erfrecht

Goederen

Hoe verdelen we de spullen uit het testament? Er zijn spullen verdwenen; wat nu? Mijn broer/zus werkt niet mee met de verdeling; wat kan ik doen?

bekijk alles

erfrecht

Onterfd

U bent onterfd? Dat betekent niet per se dat u niks krijgt. Kinderen en partners hebben wettelijke rechten waarover wij u advies geven. Bent u een kind van degene die…

bekijk alles

erfrecht

Polissen

Uiteen maakt samen met u een overzicht van alle verzekeringspolissen, zoals begrafenispolissen, levensverzekeringspolissen, lijfrentes, etc. U weet daardoor waar u recht op heeft.

bekijk alles

erfrecht

Executeur

Wat doet een executeur? Wat zijn mijn rechten? De executeur doet zijn werk niet goed; wat kan ik doen?

bekijk alles