Met een mediator

Wilt u met alle betrokken partijen de nalatenschap onderling regelen onder begeleiding van één advocaat-mediator? Dat kan bij Uiteen. Zo kunt u onderling afspraken maken.

 

Hoe ziet een mediationtraject eruit?

 

STAP 1: Benader alle partijen

Benader alle partijen die aan het mediationtraject zouden moeten deelnemen. Lukt dit niet, dan kan de mediator helpen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

STAP 2: Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de spelregels die in de mediationovereenkomst staan. Iedereen weet daardoor waar hij aan toe is. Alle deelnemers en de mediator ondertekenen de overeenkomst. Daarna begint de mediation. We bepalen welke onderwerpen besproken moeten worden en praten over de spoedeisende problemen. Is daar een oplossing voor? We maken werkafspraken voor het vervolg. Dit gesprek kan ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door gebruik van Skype, Zoom of Teams

STAP 3: Werken aan communicatie

We werken aan de onderlinge communicatie; wat is nu echt het probleem? Zit er oud zeer in de weg dat besproken moet worden?

STAP 4: Verzamelen informatie

We verzamelen en delen relevante informatie, zoals bankafschriften of een taxatierapport van een huis.

STAP 5: Afspraken maken

De deelnemers onderhandelen over alle problemen waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Daarna maken ze afspraken.

STAP 6: Afspraken vastleggen

De mediator legt de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Als iedereen akkoord is, ondertekenen de deelnemers. Daarna worden de afspraken uitgevoerd. De erfenis wordt bijvoorbeeld afgewikkeld en verdeeld zoals het tijdens de mediation afgesproken is.

De voordelen van mediation in erfzaken

Wij kunnen niet met elkaar praten; is mediation wel geschikt voor ons? Wat gebeurt er als de mediation mislukt? Zijn mediationafspraken net zo geldig als een uitspraak van de rechter?

Mediation heeft veel voordelen. Zo is een mediationtraject veel korter dan een procedure bij de rechtbank. Met drie besprekingen kunnen de problemen zijn opgelost, terwijl een procedure bij de rechtbank jaren kan duren. Bovendien is mediation veel goedkoper. De deelnemers betalen samen de kosten van de mediator. Als de groep wat groter is, zijn dat er soms twee. Bij een procedure bij de rechtbank moet ieder de eigen advocaat betalen. Daarnaast betaalt iedereen de proceskosten (ook wel ‘griffierechten’ genoemd). Ten slotte wordt bij mediation het echte probleem aangepakt. Soms gaat een onenigheid over geld helemaal niet over geld, maar over andere problemen binnen het gezin. Misschien werd één van de kinderen altijd achtergesteld. Oud zeer maakt een procedure vaak ingewikkeld en langdurig. Een rechter besteedt daar (bijna) geen aandacht aan, een mediator doet dit wel. Door oud zeer op te lossen, wordt het echte probleem (voorgoed) opgelost.

Mediation werkt ook als de partijen niet met elkaar praten. De mediator bespreekt waarom het contact zo moeilijk of onmogelijk is. De deelnemers werken aan hun onderlinge communicatie.

Jullie komen er ondanks een mediation niet uit? Schakel dan een advocaat in. De mediator mag niet de advocaat van een van de deelnemers zijn. Afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt en vastgelegd in een ondertekende overeenkomst, blijven gelden. Ook als de mediation stopt voordat alles is geregeld. Een mediationtraject werpt altijd vruchten af. Zo kan de verzamelde informatie in de procedure bij de rechtbank worden gebruikt. Bovendien stuurt de rechtbank deelnemers vaak toch nog door naar mediation. Dit doet de rechtbank niet zo snel als er al een mediationtraject is geprobeerd.

Wat moet er geregeld worden?

Een overleg met alle deelnemers

Na een overlijden moet de erfenis worden verdeeld. Als er een testament is, dan staat hierin hoe dit moet gebeuren. Vaak is er een executeur aangewezen, die ook mee kan doen bij de mediation. In goed overleg met de executeur regelen de erfgenamen de erfenis. Mediation werkt vooral goed als de samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen niet goed is.

Als er geen testament is, moet de erfenis door de erfgenamen zelf worden afgewikkeld. Een mediator helpt als de erfgenamen niet goed met elkaar door één deur kunnen. Verder kijkt de mediator met verstand van zaken mee, zodat er geen fouten worden gemaakt.

Tips

1. Houd rekening met elkaars gevoelens. Als een dierbare overlijdt, is iedereen emotioneel en prikkelbaar. Probeer ruzies te voorkomen. Wordt u boos? Neem dan even pauze. Het is lastig om een erfenis te regelen als jullie ruzie maken.

2. Relaties tussen stiefouders en -kinderen zijn ingewikkeld. Vaak krijgt een stiefouder als langstlevende partner voorlopig alles. Hierdoor zijn de stiefouders en -kinderen nog heel lang met elkaar verbonden, terwijl zij dit misschien niet willen. Bespreek de opties met onze advocaat/mediator.

3. Als een broer of zus executeur is, ontstaan er vaak problemen. Deze broer of zus heeft namelijk opeens een andere positie binnen het gezin. Voorkom problemen en schakel snel een mediator in.

Zelf regelen?

Vraag het ‘Uiteen erfpakket’ aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

Maak een belafspraak

Erven en...

erfrecht

Financiën

Er is contant geld verdwenen; wat kan ik doen? Ik mag de bankafschriften niet inzien; wat doe ik daaraan? Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfenis?

bekijk alles

erfrecht

(Stief) Kinderen

Hoe regel ik het met de (stief)kinderen? Waar heb ik recht op? Wat zijn hun rechten? Wat is fair?

bekijk alles

erfrecht

Goederen

Hoe verdelen we de spullen uit het testament? Er zijn spullen verdwenen; wat nu? Mijn broer/zus werkt niet mee met de verdeling; wat kan ik doen?

bekijk alles

erfrecht

Onterfd

U bent onterfd? Dat betekent niet per se dat u niks krijgt. Kinderen en partners hebben wettelijke rechten waarover wij u advies geven. Bent u een kind van degene die…

bekijk alles

erfrecht

Polissen

Uiteen maakt samen met u een overzicht van alle verzekeringspolissen, zoals begrafenispolissen, levensverzekeringspolissen, lijfrentes, etc. U weet daardoor waar u recht op heeft.

bekijk alles

erfrecht

Executeur

Wat doet een executeur? Wat zijn mijn rechten? De executeur doet zijn werk niet goed; wat kan ik doen?

bekijk alles