Rekening en verantwoording

Hoe weet ik of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd? Hoe controleer ik de bewindvoerder, mentor of curator?

Voor de betrokkene biedt rekening en verantwoording gemoedsrust en de zekerheid dat zijn of haar belangen op de juiste manier worden behartigd. Het stelt hen in staat om de financiële en persoonlijke beslissingen te begrijpen en te controleren die namens hen worden genomen. Bij Uiteen hechten we veel waarde aan transparantie en vertrouwen in het beheer van bewindvoering, mentorschap of curatele. Onze ervaren advocaten begeleiden bewindvoerders, mentoren en curatoren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen om rekening en verantwoording af te leggen aan de betrokkene en aan de rechtbank. Daarnaast bieden we hulp aan betrokkenen zodat de inhoud van de rekening en verantwoording voor een ieder begrijpelijk wordt.

Regel het zelf

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

Maak een belafspraak

Bewind, Mentorschap, Curatele en…

bewind, mentorschap, curatele

Benoeming

Hoe vertel ik dat ik een bewindvoerder wil laten benoemen? Wie kan de taak van mentor het best uitoefenen? Waar moet ik het verzoek tot benoeming van een curator indienen?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Meerderjarige

Hoe stel ik een matregel in? Hoe kom ik er vanaf? Hoe lang duurt de procedure?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Minderjarige

Wanneer kunt u de maatregel toepassen? Vervalt een maatregel automatisch? Wie is verantwoordelijk voor de minderjarige?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Ontslag

Ik vertrouw de mentor, bewindvoerder of curator niet meer, wat kan ik doen? De bewindvoerder, mentor of curator voert haar werkzaamheden niet naar behoren uit, wat is de volgende stap?…

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Rekening en verantwoording

Hoe weet ik of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd? Hoe controleer ik de bewindvoerder, mentor of curator?

bekijk alles