Minderjarige

Wanneer kunt u de maatregel toepassen? Vervalt een maatregel automatisch? Wie is verantwoordelijk voor de minderjarige?

Gedurende het minderjarig bewind is een bewindvoerder verantwoordelijk voor het beheren en beschermen van het vermogen van het kind. Deze bewindvoerder dient te handelen in het belang van het kind en volgens de wettelijke vereisten en bepalingen van het bewind. Wanneer het kind de leeftijd van meerderjarigheid bereikt, eindigt het minderjarig bewind en krijgt het kind de volledige controle over zijn of haar vermogen.

Regel het zelf

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

bel 010 4527403

Bewind, Mentorschap, Curatele en…

bewind, mentorschap, curatele

Benoeming

Hoe vertel ik dat ik een bewindvoerder wil laten benoemen? Wie kan de taak van mentor het best uitoefenen? Waar moet ik het verzoek tot benoeming van een curator indienen?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Meerderjarige

Hoe stel ik een matregel in? Hoe kom ik er vanaf? Hoe lang duurt de procedure?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Minderjarige

Wanneer kunt u de maatregel toepassen? Vervalt een maatregel automatisch? Wie is verantwoordelijk voor de minderjarige?

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Ontslag

Ik vertrouw de mentor, bewindvoerder of curator niet meer, wat kan ik doen? De bewindvoerder, mentor of curator voert haar werkzaamheden niet naar behoren uit, wat is de volgende stap?…

bekijk alles

bewind, mentorschap, curatele

Rekening en verantwoording

Hoe weet ik of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd? Hoe controleer ik de bewindvoerder, mentor of curator?

bekijk alles