draagmoederschap

Vaders en draagmoederschap

Wat zijn de juridische opties als twee vaders een kindje willen via een draagmoeder?

Hiervoor zijn een aantal vragen van belang.

1. Kiezen jullie voor laagtechnologisch draagmoederschap of hoogtechnologisch draagmoederschap?
2. Laten jullie het draagmoederschap in Nederland of in het buitenland tot stand komen?
3. Is de draagmoeder is gehuwd?

Ik zal uitleggen waarom deze vragen van belang zijn. Ik zal eerst uitleggen wat laagtechnologisch draagmoederschap en hoogtechnologisch draagmoederschap is.

Laagtechnologisch draagmoederschap

Bij laagtechnologisch draagmoederschap wordt de draagmoeder via zelfinseminatie bevrucht met het zaad van de wensvader. Dan is de draagmoeder de biologische moeder en de wensvader de biologische vader.

Hoogtechnologisch draagmoederschap

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt een ivf-behandeling uitgevoerd. De eicellen van de moeder worden in het laboratorium bevrucht met het zaad van de wensvader. Een embryo wordt in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. In Nederland is dit vaak een bekende van de wensvaders. Na de geboorte wordt het kind teruggeven aan de wensouders. In Nederland is commercieel draagmoederschap is verboden; het moet dus om een ideële basis gaan. In Nederland zijn het VUmc te Amsterdam en Medisch Centrum Geertgen de enige klinieken die hoogtechnologisch draagmoederschap uitvoeren.

In Nederland is degene die het kind baart de juridisch moeder. Let op, want als zij getrouwd is, is haar echtgenoot juridisch vader! De draagmoeder is na de geboorte ook belast met het gezag over het kind.

Hoe word je ouder met gezag?

Voorafgaand aan de zwangerschap moeten de wensouders en de draagmoeder goede afspraken met elkaar maken. Dit leggen de ouders vast in een draagmoederschapsovereenkomst. Het is belangrijk dat zowel de draagmoeder als de wensouders juridische bijstand krijgen tijdens dit proces. Dit kan Uiteen bieden. De Raad voor de Kinderbescherming is bijna altijd betrokken bij draagmoederschapssituaties. Al voor de geboorte kan je de Raad voor de Kinderbescherming om toestemming verzoeken om het kind na de geboorte op te nemen in het gezin. De Raad voor de Kinderbescherming zal dan een onderzoek verrichten. Als de wensouders tot en met de derde graad bloed- of aanverwant van het kind zijn (bijvoorbeeld de draagmoeder is een zus), dan is toestemming voor de geboorte niet nodig.

Hierna kan de Raad voor de Kinderbescherming als enige instantie bij de rechter een verzoek indienen tot ontheffing van het ouderlijk gezag van de draagmoeder, als zij dit in het belang van het kind vinden. De wensouders kunnen tegelijkertijd verzoeken om tijdelijk met de voogdij over het kind te worden belast. Hierna kunnen de wensouders de rechtbank verzoeken om het kind te adopteren. Na de adoptie worden de wensouders de juridische ouders. Het adoptieverzoek dient door een advocaat ingediend te worden bij de rechtbank.

Indien de draagmoeder niet getrouwd is, kan een van de wensouders het kind (met toestemming van de draagmoeder) bij de burgerlijke stand erkennen. De wensouder die heeft erkend, is dan na de erkenning -naast de draagmoeder- de andere juridische ouder. Het gezag dient dan nog wel geregeld te worden. Dit kan een advocaat van Uiteen doen. De andere wensouder (die niet heeft erkend) moet dan nog een adoptieprocedure doorlopen. Dit verzoek kan door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank.

Draagmoederschap in het buitenland

Er is een onderscheid tussen of je een draagmoeder in Nederland of het buitenland hebt.

Zoals ook in deze blog van Uiteen omschreven, ziet het traject van een buitenlandse draagmoeder er anders uit. Dit komt meestal omdat het buitenland andere regels kent over draagmoederschap, wat tot gevolg kan hebben dat de geboorteakte van het kind niet erkend wordt in Nederland. Het juridisch ouderschap van de wensouders over het kind wordt dan ook niet erkend. Per land kan het traject dat doorlopen moet worden verschillen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.