Cryptovaluta en echtscheidingen

Cryptovaluta en echtscheidingen

Familierechtadvocaat Janneke Mulder heeft samen met cryptorechtadvocaat Joost-Joris van Doleweerd in het vakblad Relatierecht en Praktijk (REP) een bijdrage geschreven over tegen welke specifieke problematiek je kunt aanlopen bij de verdeling van cryptovaluta (of cryptogeld, cryptocurrency of cryptomunten) in het familierecht.

Steeds meer mensen handelen in cryptovaluta

Cryptovaluta zijn van een ‘niche’ tot ‘gewoon’ geworden. Uit een gezamenlijk onderzoek van Rabobank en Nibud blijkt dat bijna de helft (42%) van de jongvolwassenen belegt. De meerderheid (31%) van de 18 tot 30 jarigen belegt op de ‘traditionele manier’ (aandelen, obligaties, fondsen). Beleggen in cryptovaluta volgt de traditionele variant echter op de voet, ruim een kwart (27%) van de jongvolwassenen ‘handelt’ in cryptovaluta.

Steeds meer rechtszaken gaan over cryptovaluta

Ook in de rechtspraak wordt het aantal uitspraken waarbij cryptovaluta op enigerlei wijze een rol spelen, groter. Zo ook in het familie- en erfrecht. Daaruit – en uit onze eigen praktijk – valt op dat een aantal vraagstukken vaker voorkomt. In dit artikel bespreken zij deze vraagstukken.

Zij hebben hierbij in het bijzonder besproken welke problemen kunnen bestaan bij het aantonen van het bestaan van cryptovaluta in de huwelijksgoederengemeenschap, waar op te letten bij een vordering verdeling aangaande cryptovaluta, hoe de waardebepaling dient plaats te vinden, enkele kanttekeningen over cryptovaluta en benadeling van de boedel en of en hoe (executoriaal) beslag gelegd kan worden op cryptovaluta.

Specialistische kennis advocaten vereiste

Familierechtadvocaten zullen steeds vaker te maken krijgen met cryptovaluta in verdelingszaken. Het is een pré om als familierechtadvocaat te weten hoe het bezitten en verhandelen van cryptovaluta werkt. Zo kan de familierechtadvocaat beter een strategie bepalen om de zaak tot een goed einde te brengen waarbij op de juiste wijze wordt omgegaan met cryptovaluta bij de verdeling van een huwelijkse gemeenschap. Deze kennis is ook vereist om de rechter goed hierover te kunnen voorlichten. Cryptovaluta zijn bij uitstek een vermogensbestanddeel waarvan het bestaan gemakkelijk is om te verbergen en lastig is om te aan te tonen. Ook vanwege deze reden, heeft de behandeling van cryptovaluta in een echtscheidingsprocedure een andere aanpak nodig dan de behandeling van de reguliere vermogensbestanddelen zoals de woning, de inboedel of saldi op bankrekeningen. Er is tot op heden weinig jurisprudentie tot nu toe over cryptovaluta in familiezaken. Vermoedelijk heeft dit te maken heeft met dat cliënten en advocaten die ook niet goed weten hoe hiermee om te gaan. Met name bij de echtgenoot die nooit iets met het verhandelen van cryptocurrency heeft gedaan.

Vragen over cryptovaluta in een geval van een scheiding? Neem dan contact op met Janneke Mulder.