Wat is ouderonthechting of ouderverstoting?

Wat is ouderonthechting of ouderverstoting?

Bij ouderverstoting sluit de ene ouder de andere ouder buiten.

Er zijn verschillende redenen waarom de ene ouder de andere buitensluit. Het kan te maken hebben met eigen ervaringen waardoor de angst ontstaat om je kind te verliezen. Bijvoorbeeld als je als kind ook niet veilig bent gehecht aan degene die jou opvoedde (hechtingsproblematiek).

Ouderonthechting kan echter ook het gevolg zijn een nog niet verwerkte scheiding. Een ouder kan wraak willen nemen. Maar zo eenvoudig ligt het meestal niet. Onze ervaring is dat hier meestal ook hechtingsproblematiek aan ten grondslag ligt.

In de meeste gevallen sluiten deze ouders dan ook niet bewust de andere ouder uit. Meestal denken zij in het belang van hun kind te handelen.

Het gevolg van het feit dat de ene ouder de andere ouder uitsluit, is dat het kind op den duur de ouder die wordt uitgesloten niet meer wil zien.

De ene ouder zorgt praat telkens negatief over de andere ouder. Het kind gaat uiteindelijk geloven wat de ene ouder zegt over de ander. Ook kan het kind heel loyaal zijn aan de ouder die uitsluit, omdat deze in praktijk vaak voor het kind zorgt. Dat is dan veiliger dan je loyaal verklaren aan de ouder die er minder vaak is.

De gevolgen voor kinderen die een van hun ouders niet meer zien is dat de kinderen gedragsproblemen gaan vertonen. Op den duur ontwikkelen zij mogelijk ook een hechtingsprobleem. Hechtingsproblematiek wordt zo van generatie op generatie doorgegeven. Vandaar dat veel kinderen van gescheiden ouders, zelf ook scheiden.

Onze mediators herkennen ouderverstoting ook. In een mediationproces kan hier met de ouders over worden gesproken om de scheiding toch zo min mogelijk belastend voor de kinderen te laten verlopen.

Onze advocaten kunnen, mocht het tot een procedure bij de rechter leiden, aanvoeren dat sprake lijkt te zijn van ouderverstoting en bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming vragen om hiernaar een onderzoek te doen.