Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar!

Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie is op 21 mei 2019 is door de Eerste Kamer aangenomen. Met ingang van 1 januari 2020 zal de wetgeving veranderen. Maar wat betekent dit precies?

De belangrijkste wijziging is dat de duur van de maximale partneralimentatie van 12 jaar wordt verlaagd naar 5 jaar. Dit is een forse verlaging, maar die geldt niet voor iedere situatie. De wijzigingen met de nieuwe termijnen hebben we voor je uitgewerkt in het onderstaande schema:

partneralimentatie 5 jaar

 

Bovenstaande lijkt dus gunstig voor degene die de alimentatie moet betalen. Erg belangrijk in dit kader is het moment van indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. De nieuwe wet geldt vanaf 1 januari 2020. Dit betekent dat als een verzoek tot echtscheiding voor die tijd wordt ingediend, de oude regelgeving nog geldt! Houd daar dus rekening mee bij het eventueel starten van een echtscheidingsprocedure.

Een flink aantal belangrijke veranderingen dus. Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uit te zoeken welke wijzigingen voor jouw situatie relevant zijn en hoe om te gaan met de inwerkingtreding op 1 januari 2020.