Onterven

Onterven: Martine Stut in Libelle

Onze erfrechtspecialist Martine Stut haar medewerking heeft haar medewerking verleend aan een artikel dat afgelopen maand in Libelle is verschenen over onterven.

Wanneer onterven?
Maar liefst 13% van de ouders overweegt hun kind te onterven. Martine ziet dit in haar praktijk vaak voorkomen als een man hertrouwd is en hij graag wil dat zijn nalatenschap naar zijn nieuwe echtgenote gaat. Bijvoorbeeld als zijn kinderen het financieel gezien goed voor elkaar hebben.

Legitieme portie
Helemaal onterven is niet mogelijk. Ieder kind heeft namelijk recht op de legitieme portie. Dit is de helft van het kindsdeel (dus de helft van wat je “normaal gesproken” zou krijgen). Het levert vooral vervelende situaties op als er 1 kind wel is onterfd en het andere kind niet, want: hoe minder het onterfde kind krijgt, hoe meer het niet-onterfde kind krijgt. De kinderen staan dan lijnrecht tegenover elkaar.

Ontkend als kind
Onterfde kinderen voelen zich vaak ontkend als kind. Vooral als deze kinderen er pas na het overlijden van hun ouder achterkomen dat ze zijn onterfd. Sommige van deze kinderen kiezen ervoor om al dat verdriet om te zetten in een juridische strijd (boosheid doet minder “pijn” als verdriet) en gaan een jarenlange juridische strijd aan. Martine zit regelmatig dat deze pijn ook voortduurt als deze strijd wordt gewonnen. Hier komt bij dat de familiebanden vaak blijvend zijn beschadigd.

Mediation
Een oplossing hiervoor biedt volgens Martine mediation, om zowel conflicten te voorkomen als ze op te lossen. Zo kan je ook voordat een ouder overlijdt, het testament met de kinderen bespreken. Uit onderzoek is gebleken dat maar 5% van de nabestaanden een mediator in, veelal omdat nabestaanden niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van het inschakelen van een mediator.

Wilt u weten of mediation een optie is in uw zaak? Neem dan contact op met Martine Stut via stut@uiteenfamilierecht.nl.