De omgangsregeling van hond Spike

Het familierecht gaat niet alleen over kinderen, maar soms ook wel eens over een hond. Nog net voor de Kerst heeft de Rechtbank Overijssel een bijzondere uitspraak over hondje Spike en zijn omgangsregeling gedaan.

Een van de partijen in deze zaak wilde de omgangsregeling voor Spike niet meer nakomen en de andere partij vond dit wel noodzakelijk. Om hun stellingen te bewijzen, hebbende man en de vrouw zelfs verklaringen van de dierenarts en de hondendeskundige aan de rechtbank gestuurd.

De vraag waar de rechter voor stond, is dan of dit tot staking van de omgangsregeling dient te leiden dan wel dat deze volwassen mensen zich naar de normen van redelijkheid jegens elkaar dienen te gedragen.

De rechter vond dat partijen op een bijterige (!) manier aan het procederen waren en dat partijen eerder verder uit elkaar dan dat een redelijke oplossing dichterbij komt. De hond lijkt last te hebben van het gedrag van zijn baasjes. Als partijen menen dat zij het belang van Spike voorop hebben staan, dan dienen zij zich ook zo te gedragen door op een soepele wijze uitvoering te geven aan de regeling die Spike al jaren gewend is – dat is zijn regelmaat – en dat zonder kinderachtig gedoe en anderen (zoals de buurman) te betrekken in hun onenigheid, vond de rechter.

De rechter oordeelde dat de bestaande regeling moest worden nagekomen met dien verstande dat deze (voorlopig) zal worden gewijzigd in die zin dat afgifte van Spike nu op de zaterdagmorgen zal dienen plaats te vinden omdat een van de partijen wegens wijziging van werktijden veelal niet thuis is op de vrijdag en de buurman dan moet worden “lastig” gevallen met alle complicaties vandien.

Wij van Uiteen vinden het -waarschijnlijk net zoals u- eigenlijk niet kunnenhond dat dit soort zaken aan de rechter moeten worden voorgelegd. Problemen over de hond kunnen natuurlijk voorkomen, maar wij zullen er alles op alles zetten om dit onderling met uw ex-partner te regelen.