Ruziemaken met je partner gezond? Onzin!

Er wordt wel gezegd dat ruziemaken in een relatie erbij hoort. Dat dit gezond is. Maar waar ligt dan de grens tussen gezond ruzie maken en zo erg ruzie maken dat het tot een scheiding leidt?

Waarom maken we eigenlijk ruzie binnen een relatie? Seksuoloog en relatietherapeut Alfons Vansteenwegen zegt hier in zijn boek “Liefde is een werkwoord” het volgende over. In het begin van de relatie zijn we eigenlijk 2 wildvreemden die gaan samenwonen. Met wensen en verlangens. Zijn ouders hebben hem andere voorbeelden gegeven over het huwelijk dan jouw ouders. En ook hoe je omgaat met verschillen en tegenstellingen. Vroeger gaf de man bij een echtelijke ruzie de doorslag en als hij het niet kon redden, dan werd de bijbel erbij gehaald. Maar hoe moeten we dat nu doen nu we gelijk zijn aan onze man en de bijbel niet meer in huis hebben?

Ruziemaken komt meestal opeens op gang. Je bent gekwetst of geïrriteerd en reageert onmiddellijk. Er worden geen pauzes ingelast. Het gaat dan niet meer over het onderwerp van de ruzie zelf maar hoe we tegenover elkaar staan en de manier waarop we ruzie maken. De bedoeling is om te kwetsen. Constructief ruziemaken gaat over dingen in de toekomst met als bedoeling iets te veranderen. Van onbenullige ruzieonderwerpen kan je bijvoorbeeld thema’s maken: Moet een huis netjes zijn; ja of nee? Moet een vader vaker met zijn kinderen bezig zijn; ja of nee?

Soms wordt ook ruzie gemaakt omdat je de ander jouw normen wil opleggen. Dat hij sterker optreedt tegenover zijn ouders (omdat je het zelf niet durft?). Denk er dan eens over na hoe het met zijn om met jou samen te leven. Want het is al lang bekend dat elke partner de oorzaak van een conflict bij de ander neerlegt.

De intenties bij een echte ruzie zijn vaak om de ander een beetje kapot te maken: “Daar zal hij voor boeten.” Dit zet ik hem betaald” en “Nu heb ik je”. Dit lijdt vaak niet tot een oplossing, een besluit. Mensen gaan soms ook tijdens een ruzie argumenteren. Alsof alle argumenten worden opgeteld en je tot 6 voor en 3 tegen komt, degene met de 6 argumenten heeft gewonnen.

De silence treatment is natuurlijk ook geen oplossing. Maar wat dan wel?

John Gray, een Britse filosoof en schrijver, schreef over ruziemaken: “Bespreek de voors en tegens maar maak geen ruzie. Sla je erdoor heen maar maak geen ruzie. Het beste is de ruzie in de kiem te smoren.” Je moet dus een ruzie stoppen als je hem voelt aankomen. Spreek een signaal af die je elkaar geeft als er een ruzie dreigt te ontstaan en neem een pauze. Praat daarna verder om het op te lossen.

Wil je hierover meer informatie of hulp? Neem dan contact met een van onze advocaat-mediators op.