Ik ben onterfd! Wat nu?

Hoe weet ik dat ik ben onterfd?

Is een van je ouders of inmiddels beide ouders overleden en je wacht al lang op een bericht over de erfenis? Dan kan het zijn dat je onterfd bent.

Als je bent onterfd, heeft niemand de verplichting om jou daarover te informeren. Het is dan aan jouzelf om na het overlijden van een ouder op onderzoek te gaan.

Hoe doe je dat? Het meest praktisch is natuurlijk om dit na te vragen bij familieleden. Als je bent onterfd, dan moeten je ouders een testament hebben opgesteld waarin zij dit hebben geregeld. Misschien beschikken familieleden wel over een kopie van het testament.

Indien er geen andere familieleden zijn of als je om een andere reden niet via familieleden aan het testament kunt komen, dan is er nog een andere manier. Je kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij het Testamentenregister met de vraag of je ouders een testament hebben opgesteld.

Wat staat er in het Centraal Testamentenregister vermeld? In dit register is niet te lezen wat er precies in het testament staat. Wel staat hier de notaris genoemd waar belanghebbenden een kopie van het testament kunnen opvragen. Dit is de notaris die ook het testament heeft opgesteld. Is er geen testament opgesteld, dan kan je in beginsel ook niet zijn onterfd en deel je gewoon mee in de nalatenschap.

Stel dat je een kopie van het testament ontvangt waaruit blijkt dat je bent onterfd. Krijg je dan helemaal niets? Er bestaat toch zoiets als een wettelijk kindsdeel? Klopt. Als onterfde afstammeling heb je recht op een legitieme portie, een geldvordering.

Het is belangrijk dat je niet te lang wacht met het onderzoeken van jouw rechten, want vijf jaar na het overlijden vervalt je recht op je legitieme portie. Ook in het geval je niet wordt geïnformeerd over het overlijden.

Martine Stut is advocaat en mediator en erfrechtspecialist bij Uiteen. Zij weet in jouw geval hoe te handelen. En ze staat je graag hierin bij. Je kunt contact met haar opnemen via de chatfunctie op deze website, mailen naar stut@uiteenfamilierecht.nl of bellen naar 010 4527403.