Gratis Scheidings-APK bij Uiteen

Een Scheidings-APK? Wat is dat?

Ons kantoor biedt voor iedereen een extra service aan, namelijk dat je een jaar nadat ze bent gescheiden met ons een soort APK-gesprek kunnen voeren om te kijken hoe het nu gaat. Hebben de gemaakte afspraken in het kader van de scheiding goed uitgepakt? Moeten er misschien afspraken gewijzigd worden? Of is de communicatie tussen beiden toch nog niet zoals gehoopt?

Dit gesprek heeft als doel om te kijken of wij kunnen helpen om de periode na de scheiding soepeler te laten verlopen.

Het gesprek wordt met u en uw ex-partner gevoerd en duurt 30 minuten. Mocht uit dit gesprek blijken dat er een extra gesprek nodig is om bepaalde afspraken aan te passen en/of om nog te werken aan de onderlinge communicatie, dan zal hiervoor een nieuwe afspraak worden gemaakt. Dit eerste gesprek van 30 minuten komt voor onze rekening. Voor eventuele vervolggesprekken zullen we nadere prijsafspraken moeten maken.

Wilt u ook een gratis Scheidings-APK? Neem dan contact op met Uiteen via info@uiteenfamilierecht.nl