mediation

De mediator en een praktijkvoorbeeld

Niels en Patricia zitten voor het tweede mediationgesprek bij mij -de mediator- aan de tafel. Ze willen het graag over de zorgregeling voor de kinderen Bas (4 jaar) en Carolien (1 jaar) hebben. Patricia geeft aan dat zij voor het werk van Niels een jaar geleden van het oosten van het land naar Rotterdam zijn verhuisd. Patricia heeft haar baan moeten opzeggen en zorgt nu full-time voor de kinderen. Het is haar nog niet gelukt om een sociaal leven in Rotterdam op te bouwen en ze mist haar vertrouwde woonomgeving. Patricia wil daarom terug naar het oosten met de kinderen.

Verhuizing

Niels geeft aan dit niet te willen, omdat hij nu zo’n goede baan in Rotterdam heeft. Een verhuizing van Patricia en de kinderen zal inhouden dat hij een “weekendvader” wordt en dat ziet hij niet zitten. Patricia geeft aan dat hij eigenlijk nu ook al een weekendvader is. Niels komt laat thuis en vaak liggen de kinderen dan al in bed. Niels geeft aan dat hij wel altijd opstaat met de kinderen en Bas naar school brengt. Dit vindt hij waardevolle momenten. Bovendien zou hij zijn rooster zo kunnen indelen dat hij een dag per twee weken vrij heeft om voor de kinderen te zorgen. Patricia reageert hier geïrriteerd op; tijdens het huwelijk kon dit niet en nu opeens wel? Niels geeft aan dat hij deze situatie ook niet ideaal vond en er daarom graag meer voor de kinderen wil zijn.

Na de scheiding?

Ik (de mediator) vraag aan Niels en Patricia wat hun ideaalbeeld over hoe zij in de toekomst de opvoeding van de kinderen willen regelen. Niels geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat hij een substantieel deel van de zorg op zich neemt. Hij wil graag een goede relatie met Patricia zodat zij samen dingen met de kinderen kunnen bespreken. Patricia geeft aan dat zij het gevoel heeft dat zij meer aan de opvoeding van de kinderen heeft gedaan en zij vindt het een geen prettig idee dat zij veel moet inleveren. Patricia wil graag de stabiele factor voor de kinderen blijven. Zij wil ook graag haar bedrijf een nieuw leven inblazen omdat zij dan zelf haar tijd kan indelen blijft er dan ook veel tijd voor haar en de kinderen over. Met name zou Patricia de dagelijkse dingen willen blijven doen. Zij ziet Niels meer als de ouder die de leuke dingen met de kinderen doet, omdat dit op dit moment ook zo is.

Op mijn vraag of Patricia ook hetzelfde ideaal als Niels heeft, namelijk een goede relatie en dat zij samen dingen voor de kinderen kunnen regelen, geeft Patricia aan dat het wel ideaal klinkt en dat zij nog lang niet zo ver zijn.

Passende zorgregeling

Ik vraagt aan Niels en Patricia of zij al hebben nagedacht over hoe zij de verdeling van de zorg gaan organiseren als Niels straks niet meer bij Patricia en de kinderen woont. Niels heeft draait diensten, waarbij hij op de maandag vrij is. Niels stelt voor om voor de maandagen af wil spreken dat Niels Bas naar school brengt en dat Carolien een halve dag bij hem is. ’s Middags brengt Niels Carolien dan terug naar Patricia en haalt hij Bas weer op van school en brengt en haalt hij hem van zwemles. Patricia vindt dit een goed idee. Patricia geeft aan dat zij op dinsdagavond meestal gaat sporten en zij vraagt Niels of hij wil oppassen bij Patricia thuis. Niels vindt dit goed. Op zondagochtend gaat Patricia ook fietsen. Patricia en Niels spreken af dat Niels de kinderen op zaterdagmiddag bij Patricia ophaalt, waarbij zij allebei bij hem zullen eten. Zondagmiddag brengt Niels de kinderen weer bij Patricia. Er is verder waarschijnlijk een weekend per maand waarop Niels dienst heeft, dan zullen de kinderen bij Patricia zijn. Verder spreken Patricia en Niels af dat Niels van maandag tot en met donderdag Bas naar school blijft brengen.

Besloten wordt dat deze regeling zal worden uitgeprobeerd en deze tijdens de volgende bespreking zal worden geëvalueerd. Deze regeling zal als uitgangspunt kunnen gelden voor een volgende regeling.

Flexibiliteit bij de zorgregeling

Patricia geeft verder aan dat zij graag een boekje wil hebben dat aan de kinderen wordt meegegeven, waarin beide ouders het een en ander over de kinderen kunnen schrijven. Verder spreken Patricia en Niels af dat als een van hen beiden is verhinderd, zij eerst bij de andere ouder zullen vragen of hij/zij voor de kinderen kan zorgen en als dit niet kan zal de ouder die is verhinderd, zelf een oppas zoeken.

Tijdens de bespreking hier opvolgend hebben Niels en Patricia de regeling iets aangepast waarbij Niels de kinderen nog wat meer zou zien, zodat deze nog meer aan de wensen van Patricia en Niels voldeed. Daarnaast heeft Niels aangegeven dat -als Patricia toch met de kinderen uit Rotterdam zou vertrekken- hij zijn medewerking hieraan zou verlenen.

De proefregeling had ervoor gezorgd dat Patricia en Niels inzagen dat zij elkaar op dit punt konden vertrouwen; zij hadden allebei de belangen van de kinderen voorop. Patricia zag dat zij hoe dan ook de hoofdopvoeder bleef en Niels zag dat Patricia hem hoe dan ook voldoende ruimte zou geven om zijn vaderrol te vervullen. Dit is een mooi voorbeeld hoe onderhandelingen door ouders bij een mediator tot een mooi resultaat kunnen leiden.

Meer informatie over wat een mediator voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op voor een gratis eerste gesprek met een mediator.