5 nuttige websites voor nabestaanden en erfgenamen

5 nuttige websites voor nabestaanden en erfgenamen
Hier vind je een lijst handige links naar verschillende websites die erfgenamen kunnen helpen bij de afwikkeling van een erfenis. 

 1. Centraal Testamentenregister
  Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR geeft antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris zich dat bevindt. Het biedt geen inzage in de inhoud van het testament.
 1. Checklist bij overlijden van partner of ouder
  Via deze website van de Rijksoverheid wordt aan de hand van een vragenlijst van maximaal 11 vragen een persoonlijke checklist gemaakt. Uit deze checklist blijkt wat u moet regelen als uw partner of ouder overlijdt.
 1. Zoekservice voor polissen
  Het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen in het leven geroepen. Hier kun je een aanvraag doen voor een onderzoek indienen. Deze zoekservice is nuttig als het polisblad van de overledene niet meer te vinden is of je vindt een hele oude. Als je zeker wilt weten of de overledene was verzekerd, kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het Verbond gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Deze website geeft duidelijkheid over wie en hoe een aanvraag kan worden gedaan. 
 1. Digitaal loket slapende tegoeden
  Sinds 2014 kunnen erfgenamen bij het digitale loket Slapende tegoeden terecht als zij denken dat er nog tegoeden op naam van de overledene staan waar zij mogelijk recht op hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen zijn. Als erfgenamen weten waar de overledene rekeningen aanhield, dan kunnen ze direct contact opnemen met de betreffende bank. Een aanvraag via het centraal loket is dan niet nodig. 
 1. Centraal meldpunt voor opzeggen abonnementen 

Closure is een centraal meldpunt vanuit waar erfgenamen tegen betaling alle lopende abonnementen, contracten en accounts van een overleden persoon kunnen opzeggen en/of overnemen.

Heeft u hierover vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met Martine Stut via stut@uiteenfamilierecht.nl.