Martine Stut

Martine is an attorney, mediator and collaborative practice lawyer specialised in inheritance and family law. She stands out with her positivity: to her, adversity is a welcome challenge. Martine is also very creative. When problems arise, she finds solutions that others wouldn’t typically come up with. Her favourite expression: “There is not always just one truth.” If necessary, Martine doesn’t shy away from legal proceedings. She likes to take on complex legal cases. 

cv

2004: inheritance lawyer at Interpolis

2008: sworn in as attorney

2011: specialised family mediator (vFAS)

2016: specialisation programme Inheritance Law (vFAS) cum laude

2017: member Advisory Committee Personal and Family Law of The Netherlands Bar

2018: joined Uiteen as partner

2018: teacher at specialisation programme Inheritance Law at vFAS

2019: consultation divorce lawyer (VvCP).

2019: specialised inheritance law mediator at Legacy Mediation Foundation (Stichting Nalatenschapsmediation)

publications

Martine wrote the article “Rekening en verantwoording bij de verdwenen erfenis” on accounts and accountability for a missing inheritance in legal magazine Relatie en Praktijk (January 2019).

Martine is registered with the legal domains register of The Netherlands Bar for the areas of inheritance law, and personal and family law. In line with the norms of The Netherlands Bar, this registration requires her to complete ten training points per calendar year in each of registered legal domain.

Collaborating Partners

Scheidingsfiscaaljurist

Caroline Catshoek is Scheidingsfiscaaljurist, Belastingbespaarder en Pensioenfiscaaljurist. Zij richt zich op de fiscale aspecten van de scheiding. Zij kan aanwezig zijn bij de besprekingen met de mediator of advocaten, of na de besprekingen worden geraadpleegd, zodat de afspraken ook fiscaal kloppen. Zij kan u beiden fiscaal bijstaan of de belangen van de financieel minder kundige partij ondersteunen.

LinkedIn

Hypotheekadviseur

Martijn Broekhuis kan met u meedenken over oplossingen met betrekking tot uw koopwoning. Meestal bent u beiden eigenaar van de woning en staat de hypotheek ook op twee namen. Tijdens de echtscheiding zal de woning aan een van beide partijen moeten worden toebedeeld of misschien wel worden verkocht. Martijn Broekhuis kan vanuit zijn expertise als hypotheekadviseur met u meedenken aan oplossingen.

LinkedIn

Psycholoog (NIP) en Overlegscheidingsprofessional

Drs. Irene van Noort is psycholoog NIP en overlegscheidingsprofessional (collaborative practitioner). Zij is nu alweer 20 jaar werkzaam in haar eigen praktijk waarin zij coacht, traint en adviseert over persoonlijke effectiviteit. Uiteen schakelt de deskundigheid van Irene van Noort in indien wij merken dat de cliënt extra begeleiding of coaching nodig heeft bij het verwerken van de scheiding. Dit kan tijdens het scheidingsproces zijn, maar ook daarna, bijvoorbeeld indien de cliënten nog wat extra’s nodig hebben om aan hun ouderschap te werken. Daarnaast kan Irene worden ingeschakeld voor het voeren van gesprekken met de kinderen om hen te horen en hun belang mee te nemen in het echtscheidingsoverleg of de echtscheidingsprocedure. Tot slot kan Irene worden ingeschakeld als psycholoog/coach tijdens een collaberative divorce. Basiselementen in Irene’s aanpak zijn modellen uit de persoonlijkheidsleer en gedragswetenschappen. En het doorzien van ingeslepen patronen en persoonlijke stijlen maakt het mogelijk om in het “na-huwelijk” doelbewust te kiezen voor een nieuwe effectieve vorm van communiceren met elkaar.

LinkedIn

Helma Leonhard-Strien

Helma Leonhard-Strien is al meer dan 30 jaar werkzaam als notaris en gespecialiseerd in het familierecht. Helma kan u bijstaan indien er onduidelijkheden bestaan over de uitleg van huwelijkse voorwaarden of een testament. Helma kan verder samen met onze advocaten uw huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen. Ook kan Helma uw testament aanpassen na een scheiding en kan zij de akte van verdeling van uw bezittingen (bijvoorbeeld uw woning) na scheiding opstellen.

LinkedIn

Pensioenadviseur

Roelof de Pater (1981) is pensioenadviseur en financieel planner. Hij adviseert mensen in scheidingssituaties op het gebied van pensioen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om advies omtrent de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. Het lijkt op het moment zelf wellicht onbelangrijk, maar een goed pensioen is een belangrijk onderdeel van een (zorgeloze) financiële toekomst! Roelof inventariseert de door beide partijen opgebouwde pensioenaanspraken en adviseert over de wijze waarop het pensioen - gegeven de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt – zo optimaal mogelijk verdeeld kan worden. Ook helpt Roelof net gescheiden mensen om inzicht te krijgen in de nieuwe financiële werkelijkheid. Heb ik ook na mijn scheiding voldoende inkomen? Moet ik extra sparen voor mijn pensioen? Zaken die u met Roelof kunt bespreken. Vervolgens kunt u een helder, pragmatisch én betaalbaar advies verwachten.

LinkedIn

Financieel planner

Annemarie is gespecialiseerd in het begeleiden van de partner van de ondernemer, bijvoorbeeld tijdens een mediationproces. Regelmatig heeft juist deze partner behoefte aan extra advies. De ondernemer zelf kan veelal terugvallen op de financiële man van het bedrijf, de accountant en/of de fiscalist. Annemarie begeleidt en ondersteunt de partner, bijvoorbeeld met het analyseren van ontvangen documenten en het toelichten van berekeningen. Zo kunnen beide partners gelijkwaardig aan het overleg deelnemen. Op deze manier kunnen goede afspraken worden gemaakt om te komen tot een succesvolle afronding van de mediation.

LinkedIn

Hypotheekadviseur en Financieel deskundige

Na bijna 20 jaar gewerkt te hebben bij grote financieel dienstverleners ben ik in 2007 Teutenberg Financiële Planning gestart. Dankzij die kennis en ervaring kan ik u helpen een oplossing te vinden voor uw financiële vragen. En weet ik precies wat uw rechten zijn in relatie tot geldverstrekkers en verzekeraars. Voor mij is het een uitdaging om in deze tijd van standaardisatie u toch financieel maatwerk advies te bieden en meer voor u voor elkaar te krijgen bij financiële dienstverleners.

Als onafhankelijk adviseur en voormalig krediet acceptant kan ik u niet alleen helpen met het vinden van de best passende financiële oplossing. Maar ik kan dit ook regelen met de geldverstrekker en verzekeraar. Zo kunt u scheiden in de wetenschap dat de door u gewenste oplossing ook haalbaar is.

Bij een scheiding spelen vaak de volgende financiële vragen:

  • Ik wil na de scheiding de woning en de hypotheek op mijn naam. Kan dat?
  • Als ik de woning en de hypotheek overneem, kan ik dan nog wel alimentatie betalen?
  • Welke afspraken moeten wij maken over de alimentatie en de kosten van de kinderen?
  • Hoe kunnen wij de pensioenen verdelen?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van onze scheiding?
  • Hoe moeten wij de lopende verzekeringen aanpassen?
  • Wij hebben overeenstemming over de financiële afspraken. Maar wat kan ik nu nog maandelijks uitgeven?

LinkedIn

Zelf doen?

Vraag het Uiteen Scheidingspakket, het Uiteen Erfpakket of het Uiteen Familierecht pakket aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Request information

Want to know more?

Do you want to know more about your specific situation?

Make an appointment

Contact?

You can reach Uiteen from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside of office hours? Schedule a callback request

Request call