Martine Stut

Rechtsgebieden en specialismen: erfrecht (onterving, legitieme portie, verdeling nalatenschap, functioneren executeur, benoeming vereffenaar, vruchtgebruik), familierecht, mediation, bewindvoeringszaken.

Martine is gespecialiseerd erfrecht- en familierechtadvocaat, erfrecht- en scheidingsmediator en collaborative practice advocaat (zowel erfrecht als familierecht). Ze valt op door haar positiviteit: tegenslag is voor haar een uitdaging. Martine is ook heel creatief. Als er problemen zijn, vindt ze een oplossing waar anderen niet zo snel aan denken. Haar favoriete uitspraak? “Er is niet altijd één waarheid.” Als het moet, gaat Martine een juridische procedure niet uit de weg. Zij neemt graag juridisch complexe zaken aan.

cv:

2004: erfrechtjurist bij Interpolis

2008: beëdigd als advocaat

2011: gespecialiseerd familiemediator (vFAS)

2016: specialisatieopleiding Erfrecht (vFAS) cum laude

2017: lid Adviescommissie Personen- en Familierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten

2018: toegetreden tot de maatschap van Uiteen

2018: docent bij de Specialisatieopleiding Erfrecht van de vFAS

2019: overlegscheidingsadvocaat (VvCP).

2019: gespecialiseerd erfrechtmediator (Stichting Nalatenschapsmediation)

2020: bestuurslid VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland)

publicaties

Publicaties: Martine schreef het artikel “Rekening en verantwoording bij de verdwenen erfenis” in het juridische vakblad Relatie en Praktijk (januari 2019).

Martine heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied erfrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Collaborating Partners

Diana Dutilh

fiscaal jurist

Diana Dutilh is fiscaal jurist, financieel adviseur, estate planner en pensioendeskundige. Zij richt zich op de fiscale aspecten van de scheiding. Zij kan aanwezig zijn bij de besprekingen met de mediator of advocaten, of na de besprekingen worden geraadpleegd, zodat de afspraken ook fiscaal kloppen. Zij kan u beiden fiscaal bijstaan of de belangen van de financieel minder kundige partij ondersteunen.

LinkedIn

Notaris

Helma Leonhard-Strien is al meer dan 30 jaar werkzaam als notaris en gespecialiseerd in het familierecht. Helma kan u bijstaan indien er onduidelijkheden bestaan over de uitleg van huwelijkse voorwaarden of een testament. Helma kan verder samen met onze advocaten uw huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen. Ook kan Helma uw testament aanpassen na een scheiding en kan zij de akte van verdeling van uw bezittingen (bijvoorbeeld uw woning) na scheiding opstellen.

LinkedIn

Pensioenadviseur

Roelof de Pater (1981) is pensioenadviseur en financieel planner. Hij adviseert mensen in scheidingssituaties op het gebied van de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. Roelof inventariseert de door beide partijen opgebouwde pensioenaanspraken en adviseert over de wijze waarop het pensioen - gegeven de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt – zo optimaal mogelijk verdeeld kan worden. Ook helpt Roelof net gescheiden mensen om inzicht te krijgen in de nieuwe financiële werkelijkheid.

LinkedIn

Financieel planner

Annemarie is gespecialiseerd in het begeleiden van de partner van de ondernemer, bijvoorbeeld tijdens een mediationproces. Regelmatig heeft juist deze partner behoefte aan extra advies. De ondernemer zelf kan veelal terugvallen op de financiële man van het bedrijf, de accountant en/of de fiscalist. Annemarie begeleidt en ondersteunt de partner, bijvoorbeeld met het analyseren van ontvangen documenten en het toelichten van berekeningen. Zo kunnen beide partners gelijkwaardig aan het overleg deelnemen. Op deze manier kunnen goede afspraken worden gemaakt om te komen tot een succesvolle afronding van de mediation.

LinkedIn

Hypotheekadviseur en Financieel deskundige

Na bijna 20 jaar gewerkt te hebben bij grote financieel dienstverleners is Peter Hans Teutenberg in 2007 Teutenberg Financiële Planning gestart. Dankzij die kennis en ervaring kan hij helpen een oplossing te vinden voor uw financiële vragen. Voor Peter Hans is het een uitdaging om in deze tijd van standaardisatie u toch financieel maatwerk advies te bieden en meer voor u voor elkaar te krijgen bij financiële dienstverleners.

LinkedIn

Psycholoog

Drs. Irene van Noort is psycholoog NIP en overlegscheidingsprofessional (collaborative practitioner). Uiteen schakelt de deskundigheid van Irene van Noort in indien wij merken dat de cliënt extra begeleiding of coaching nodig heeft bij het verwerken van de scheiding. Daarnaast kan Irene worden ingeschakeld voor het voeren van gesprekken met de kinderen om hen te horen en hun belang mee te nemen in het echtscheidingsoverleg of de echtscheidingsprocedure. Tot slot kan Irene worden ingeschakeld als psycholoog/coach tijdens een collaborative divorce. Basiselementen in Irene’s aanpak zijn modellen uit de persoonlijkheidsleer en gedragswetenschappen en het doorzien van ingeslepen patronen en persoonlijke stijlen.

LinkedIn

Zelf doen?

Vraag het Uiteen Scheidingspakket, het Uiteen Erfpakket of het Uiteen Familierecht pakket aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

Maak een belafspraak