With an attorney

What can you expect from an inheritance case in which you are assisted by an attorney?

 

STAP 1: Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de advocaat bespreekt u wat uw wensen zijn. Wat wilt u? We leggen uit wat uw situatie is en welke rechten en plichten u heeft. Zijn uw wensen haalbaar? We bespreken mogelijke strategieën en spreken af hoe we de zaak aanpakken. Daarnaast praten we over spoedeisende problemen en kijken we hoe we die snel kunnen oplossen. Ook de kosten van rechtsbijstand en de betaling of vergoeding ervan komen aan bod.

STAP 2: Onderhandelfase

We zoeken schriftelijk of persoonlijk contact met de andere partij. Als het kan, beginnen we het overleg. We proberen samen tot een oplossing te komen. Als dit lukt, schrijven we de afspraken op in een overeenkomst. Door samen afspraken te maken, voorkomen we lange, dure procedures.

STAP 3: Naar de rechter

Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan start de advocaat in overleg met u een gerechtelijke procedure.

STAP 4: De zitting

Nadat iedere partij de standpunten aan de rechtbank heeft gestuurd, plant de rechtbank een zitting. U bereidt de zitting voor met uw advocaat. En gaat er samen met uw advocaat naartoe. Tijdens de zitting wordt geprobeerd het geschil onderling op de lossen. De rechter geeft partijen vaak een duwtje in de rug. De afspraken worden door de rechter schriftelijk vastgelegd. Lukt dat niet, dan doet de rechter uitspraak.

STAP 5: Uitspraak

De rechter doet uitspraak en deze uitspraak wordt uitgevoerd.

STAP 6: Hoger beroep?

Is hoger beroep tegen de uitspraak nodig en mogelijk? Dan gaat de advocaat in hoger beroep  de beslissing van de rechtbank.

Wat kan ik zelf regelen?

Als er iemand in uw omgeving overleden is, moet u zelf uitzoeken of u erfgenaam bent. Is er een testament? Dan staat het daarin.

Zo krijgt u inzage in een testament:

1. Regel een kopie van de overlijdensakte. Dit kan bijvoorbeeld bij de uitvaartondernemer. Lukt dit niet? Vraag de akte dan op bij de gemeente waar de overledene woonde toen hij overleed. Informeer bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft opgesteld.

2. Zijn er één of meerdere testamenten? Vraag het laatste testament dan op bij de notaris die het testament heeft gemaakt. Is deze notaris gestopt? Neem dan contact op met zijn opvolger via het opvolgersarchief: www.notaris.nl. Sommige notarissen vragen geld voor een kopie van het gehele testament of een deel daarvan. Of u een kopie mag krijgen, hangt af van wat er in het testament staat

Wat moet er geregeld worden?

Waar moet ik beginnen? Hoe krijg ik informatie over de erfenis? Wat zijn mijn rechten en plichten?

De erfenis moet worden geregeld. Is er een testament? Dan staat hierin vaak hoe en door wie dit moet gebeuren. Vaak is er een executeur benoemd. Misschien bent u dat zelf, misschien is het iemand anders. Er kan onenigheid komen over hoe de executeur werkt. Uw advocaat kan de executeur hierop aanspreken. Als u vindt dat de executeur zijn werk slecht blijft doen, kan uw advocaat de rechter vragen om de executeur te ontslaan. Hij kan vervolgens verzoeken om een andere executeur te benoemen. Bent u zelf de executeur? Een advocaat kan adviseren bij het verrichten van de executeurswerkzaamheden. Of verweer voeren als het ontslag van u als executeur wordt verzocht.

Is er geen testament? Dan moet de erfenis door de erfgenamen zelf worden geregeld. Vaak neemt één persoon dit op zich. Als deze persoon onvoldoende informatie met de andere erfgenamen deelt, kan uw advocaat hem of haar hierop aanspreken. Uw advocaat kan u ook helpen de relevante informatie te krijgen.

Als het u en de overige erfgenamen niet lukt de erfenis samen te verdelen, dan kan uw advocaat u helpen en een rechter inschakelen. Uw advocaat kan de rechter bijvoorbeeld vragen hoe de erfenis verdeeld moet worden.

De voordelen

Soms moet er een onafhankelijk oordeel komen, bijvoorbeeld over een hele belangrijke of principiële kwestie. Pas nadat de rechter hierover duidelijkheid heeft gegeven, kunnen de partijen samen verder. Misschien heeft u vaker geprobeerd om samen te praten en lukt het maar niet om het geschil op te lossen. Of misschien wilden de andere partij van begin af aan niet overleggen. De rechter biedt dan een oplossing door een oordeel te geven. De advocaat die u bijstaat, komt alleen voor uw belangen op.

Tips

<ol>
<li>Houd rekening met elkaars gevoelens. Als een dierbare overlijdt, is iedereen emotioneel en prikkelbaar. Probeer ruzies te voorkomen. Wordt u boos? Neem dan even pauze. Het is lastig om een erfenis te regelen als jullie ruzie maken.</li>
<li>Relaties tussen stiefouders en -kinderen zijn ingewikkeld. Vaak krijgt een stiefouder als langstlevende partner voorlopig alles. Hierdoor zijn stiefouders en -kinderen nog heel lang met elkaar verbonden, terwijl ze dit misschien niet willen. Bespreek de opties met onze erfrechtadvocaat.</li>
<li>Als een broer of zus executeur is, ontstaan er vaak problemen. Deze broer of zus heeft namelijk opeens een andere positie binnen het gezin. Voorkom problemen en neem snel contact met ons op.</li>
</ol>

What can I prepare?

Request the ‘Uiteen Inheritance Package’. For further information and tips about what you can prepare ahead of time.

Request information

Want to know more?

Do you want to know more about your specific situation?

Make an appointment

Contact?

You can reach Uiteen from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside of office hours? Schedule a callback request

bel 010 4527403

Home

for more information call 010 – 452 74 03

view all

Privacy policy

PRIVACY DISCLAIMER Uiteen, located at Jericholaan 65B, 3061 HB Rotterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. Ellis Maurits is the Data Protection…

view all

Divorce

Are you looking for a specialised divorce attorney to defend your interests in your divorce? Someone who helps you to come up with solutions that fit your personal situation? Someone…

view all

Inheritance

Has a family member of yours passed away and you are not sure whether to accept or refuse the inheritance?Were you removed from the will shortly before the passing of…

view all

Approach

In a classic conflict in court, many cases remain unresolved. As a result, both parties end up spending a lot of money, feeling unsatisfied and dealing with recurring conflict situations. The damage for those directly and indirectly involved often lasts a lifetime.

In the interest of you, your child(ren), your family, your wealth or your business, we believe that conflicts should be handled differently.

view all

Contact

view all

With a mediator

Would you prefer to make arrangements for the divorce yourselves under the guidance of a single lawyer-mediator? That’s possible with Uiteen. This means that you and your ex-partner only need to hire one lawyer to reach an agreement regarding the children, your home and the distribution of household items.

view all

Consultation

Consultation separation, also called “collaborative divorce” is a new way to resolve disputes in divorce cases. Read more here to find out if this could be an option for you.

view all

With an attorney

What can I expect from divorce proceedings with an attorney?

view all

Divorce and…

You want to know the consequences of getting divorced or you want to make sure everything is arranged properly: Who will live where? How to organise the care for the children? How to distribute the estate? And what other aspects need to be considered?

view all

FAQ

Do you have questions? You might find the answers you’re looking for here.

view all

Other services

Uiteen can assist you in all areas of family law.

view all

finances

How tight will my budget be? What will happen to our company? How much will I get? How much will I have to pay? What is fair? Will I be able to make ends meet after the divorce?

view all

children

How much time will the children spend with me after the divorce? And with my ex-partner? How can I make sure my children get through this with as little damage as possible?

view all

international

I live abroad; can I get divorced in The Netherlands? Can I take my children with me when I return to The Netherlands? Can I take my children with me to live abroad?

view all

With a mediator

Would you like to arrange the estate with all parties involved under the supervision of a single lawyer-mediator? That is possible at Uiteen. This way you can make agreements between you.

view all

Consultation

Consultation, or so-called “collaborative practice” is a new way of resolving disputes in inheritance cases.

view all

With an attorney

What can you expect from an inheritance case in which you are assisted by an attorney?

view all

Inheritance and…

What is the role of an executor? What are my rights? If the executor isn’t doing a good job, what can I do about it?

view all

finances

Cash money has disappeared; what can I do? I’m being denied access to bank statements; how should I approach this? Can I get an advance on my inheritance?

view all

possessions

How do we distribute the items in the will? Some items have disappeared; what now? My brother/sister is not cooperating with the distribution; what can I do?

view all

FAQ

Do you have questions? You might find the answers you’re looking for here.

view all

Other services

Uiteen can also provide assistance in the following matters of inheritance.

view all

(step)children

How can I make arrangements with the (step)children? What are my rights? What are their rights? What is fair?

view all

Blog

view all

disinherited

Have you been disinherited? That doesn’t necessarily mean that you don’t get anything. We can advise you about the legal rights of children and partners. Are you a child of…

view all

insurance policies

Uiteen can work with you to get an overview of all insurance policies such as concerning burial insurance, life insurance, annuities, etc. This will give you a better idea of…

view all

executor

What does an executor do? What are my rights? The executor is not doing his/her job properly; what can I do?

view all

company

Will my company be compromised? Can I keep my business out of the divorce? What are my obligations? What am I entitled to?

view all

alimony

Do I have to pay spousal support? How do we share the costs for the children? How can I change the alimony payments? How much am I entitled to?

view all

Request information

 

view all

Contact form

 

view all

Request a call

 

view all