beneficiair of zuiver aanvaarden nalatenschap

Het zuiver of beneficiair aanvaarden van een nalatenschap

Het zuiver of beneficiair aanvaarden van een nalatenschap

Hoe kan een erfgenaam een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Er zijn drie keuzes voor erfgenamen die door de wet of door een testament worden aangewezen als erfgenaam:
1. zuiver aanvaarden;
2. beneficiair aanvaarden (ook wel genoemd ‘aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving’);
3. verwerpen.

Zuiver aanvaarden

Voor keuze 1 (zuiver aanvaarden) geldt dat deze kan plaatsvinden op de volgende twee wijzen:
– doordat een erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedraagt als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam. Door bijvoorbeeld al spullen uit de nalatenschap te gaan verkopen, etc.;
– door het afleggen van een verklaring tot zuivere aanvaarding bij de griffie van de rechtbank van het sterfhuis (het sterfhuis is de plaats waar de overledene is overleden).

Beneficiair aanvaarden

Voor keuze 2 (beneficiair aanvaarden) geldt dat deze kan plaatsvinden op twee wijzen:
– door het afleggen van een verklaring tot beneficiaire aanvaarding bij de griffie van de rechtbank van de plaats waar de overledene is overleden;
– als een andere erfgenaam al beneficiair heeft aanvaard en de erfgenaam binnen 3 maanden nadat hij kennis heeft genomen van die aanvaarding zelf geen keuze maakt.

Verwerpen

Voor keuze 3 (verwerpen) geldt dat deze alleen kan plaatsvinden door het afleggen van een verklaring tot verwerping bij de griffie van de rechtbank van de plaats waard de overledene is overleden.

Vaak denken erfgenamen dat er binnen 3 maanden na het overlijden een keuze moet worden gemaakt. Dit komt waarschijnlijk door de termijn van 3 maanden na het overlijden die ‘recht van beraad’ wordt genoemd. Gedurende die termijn kunnen schuldeisers geen verhaal nemen op de goederen van de nalatenschap. Dit om de erfgenamen de gelegenheid te geven om onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van de nalatenschap en om zich ze beraden op de keuze op zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap.

Meer weten? Neem contact op met Martine Stut via stut@uiteenfamilierecht.nl