Wie krijgt de voogdij over de kinderen als de ouders komen te overlijden?

Wij krijgen vaak de vraag wie de voogdij krijgt over je kinderen als je zelf of beide ouders komen te overlijden.

Wat gebeurt er als je niets geregeld hebt? In dat geval beslist de rechtbank wie de voogdij over de kinderen krijgt. Als het duidelijk is over wie dat zal zijn, zal dit een formaliteit zijn. Maar helaas is dat niet altijd het geval en zal de rechtbank bepalen wie de voogdij krijgt. Het kan dan dus zijn dat er een juridische strijd ontstaat wie de voogd wordt. Of dat iemand de voogd wordt waarvoor de ouders niet zouden hebben gekozen. Om dit te voorkomen, is ons dringende advies: regel het!

Het vooraf regelen van de voogdij hoeft niet via de notaris. Sinds 2014 bestaat er een tweede manier om het te regelen, namelijk online via de website van de Rechtspraak. Andere manieren zijn niet rechtsgeldig. Let op, een e-mail of een ondertekend briefje is dus niet voldoende!

Als je kiest om via de notaris de voogdij te regelen, dan stelt de notaris een testament voor je op waarin de voogd wordt genoemd. De notaris is de enige die een rechtsgeldig testament kan opmaken. Je hoeft dan echt niet meteen alle andere dingen die in een testament thuis horen, zoals je nalatenschap, te regelen. Maar als je toch al bij de notaris bent, is het misschien verstandig om dit ook gelijk te laten vastleggen. De notaris kan adviseren over zaken waar je meestal niet op bedacht bent.

De benoeming van een voogd in een testament blijft geheim tot het overlijden. Pas na het overlijden wordt inzage verschaft in het testament van degene die is overleden. Niet iedereen heeft het recht op inzage in het testament na het overlijden. Dit recht hebben alleen bepaalde personen.

Aan het opmaken van een testament zijn kosten verbonden en de hoogte verschilt per notaris.

De tweede wijze om het gezag na overlijden vast te leggen is door registratie in het gezagsregister. Deze registratie is kosteloos en is hier te regelen. Op deze website staat een formulier waarbij een voogd kan worden aangewezen. Dit kan digitaal (met digi-D) of schriftelijk. De registratie in het gezagsregister is openbaar en dus voor ieder die dat wil in te zien.

Heb je vragen of opmerkingen hierover, neem dan gerust contact met ons kantoor op.