kindgesprek

Wat houdt een gesprek met mijn kind bij de rechter in?

Wat houdt een gesprek met mijn kind bij de rechter in?

Als je bent verwikkeld in een procedure bij de rechtbank over je kinderen, dan nodigt de rechtbank minderjarige kinderen vanaf 12 jaar uit voor een zogenoemd kindgesprek (of kindergesprek). Bij zaken over de kinderalimentatie worden kinderen vanaf 16 jaar uitgenodigd. De rechtbank stuurt het kind daarover een brief.

Tijdens het kindgesprek vraagt de rechter hoe het met het kind gaat en wat hij of zij vindt van de scheiding of het conflict dat speelt. Er zal nooit aan een kind worden gevraagd bij wie hij of zij liever wil wonen, maar de rechter zal op een kindvriendelijke manier erachter proberen te komen wat voor het kind belangrijk is. Belangrijk om te onthouden is dat de mening van een kind niet bepalend is. Een kind van 12 jaar mag dan ook niet zelf kiezen waar hij of zij gaat wonen. Wel speelt de stem van het kind mee in de uitspraak van de rechter.

Om het kind en de ouders voor te bereiden op het kindgesprek stuurt de rechtbank bij de brief een brochure met uitleg over het kindgesprek mee. Het gesprek vindt plaats in het gerechtsgebouw en duurt ongeveer 15 minuten. Voorheen vond het gesprek vaak plaats voorafgaand aan de zitting van de ouders, maar tegenwoordig wordt het veelal op een andere dag gepland.

Mocht uw kind het spannend vinden om naar de rechtbank te gaan, dan adviseren wij om dit filmpje van Het Klokhuis te kijken.

Van belang is overigens nog dat het kindgesprek niet verplicht is. Het kind hoeft van de uitnodiging van de rechtbank geen gebruik te maken. Hij of zij kan ook een brief schrijven. Wij adviseren altijd wel om het kind met de rechter te laten praten. De rechter kan dan namelijk zelf ervaren hoe het kind over de situatie denkt en of de antwoorden van het kind echt van het kind zelf afkomstig zijn.

Ten slotte is nog van belang dat het kind ook kan worden uitgenodigd voor een gesprek met de rechter als de ouders via mediation de echtscheiding regelen. Bij een echtscheidingsmediation wordt uiteindelijk een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend, voorzien van onder andere een ouderschapsplan. Ondanks dat de ouders in dat ouderschapsplan al een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken hebben opgenomen, kan de rechtbank de kinderen vanaf 12 jaar uitnodigen voor een kindgesprek.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn er ook mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken, bijvoorbeeld via de de bijzondere curator of de kindbehartiger.

Mocht je vragen de stem van jouw kind in een procedure, neem dan gerust contact met ons op.