Verhuizen naar het buitenland met kinderen na een scheiding

In het weekend ontving ik een e-mail van Lisette. Ze had op vrijdagavond een dagvaarding op de deurmat aangetroffen. Haar ex-partner Jim had een kort geding procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt waarbij hij een verbod vroeg voor de verhuizing van Lisette en hun 3-jarige dochtertje Tara naar Italië.

Maandagochtend vertelde Lisette mij op kantoor dat haar nieuwe vriend Greg, professioneel basketballer, een contract aangeboden had gekregen bij een Italiaanse club. Lisette wilde graag meeverhuizen. De relatie met Jim had de nodige dynamiek gekend. Lisette had meermalen een melding moeten maken van huiselijk geweld. Nadat zij uit elkaar waren gegaan, zag Jim Tara niet vaak. Ook was er nog regelmatig ruzie tussen beiden. Jim had om het gezamenlijke gezag over Tara gevraagd. Lisette vond dat gezien deze feiten en omstandigheden niet nodig.
Naast de kort geding procedure die Jim was begonnen, had hij dan ook een verzoek bij de rechter ingediend tot gezamenlijk gezag. In het kort geding had hij een verhuisverbod gevraagd, in ieder geval tot het moment dat de rechter in de andere procedure over het gezamenlijke gezag had beslist.

Het kort geding
Op dinsdag vond het kort geding plaats. De rechter vroeg tijdens de zitting aan partijen om eens met elkaar te gaan praten. De zitting werd even geschorst en op de gang op de rechtbank hebben we ruim een met elkaar uur gesproken.
Wat is voor jou het meest belangrijk?

Ik vroeg aan Jim wat hij nu echt wilde; wat was voor hem het belangrijkste? En stel nou dat Lisette toch met Tara zou verhuizen, hoe vaak wilde hij haar dan zien? Jim gaf aan dat hij het belangrijk vond dat hij als vader werd erkend. Hij begreep ook dat de verhuizing naar Italië een mooie kans was voor Lisette en dit wilde hij haar eigenlijk ook niet ontnemen. Hij vond het wel op zijn plaats als Lisette eens in de 6 weken met Tara terug zo vliegen, zodat hij Tara dan kon zien.

Ik vroeg aan Lisette waarom zij zo tegen het gezamenlijke ouderlijke gezag was. Lisette gaf aan dat zij het gevoel had dat Jim haar zo vaak dwars wilde zitten. Zij was bang dat als zij op een later moment weer wilde verhuizen, of met Tara op vakantie wilde, Jim haar deze toestemming niet zou geven, hetgeen wel noodzakelijk is als je samen het gezag deelt.

Door met hun leven
Uiteindelijk zijn we overeengekomen dat Jim toch het ouderlijke gezag kreeg, onder de voorwaarden dat in het ouderschapsplan werd opgenomen dat Lisette elke 6 weken met Tara naar Nederland zou vliegen en dat Lisette op voorhand onbeperkte verhuistoestemming kreeg en toestemming om waar dan ook met Tara op vakantie te gaan. Het kort geding werd door Jim ingetrokken en Lisette en Jim konden weer door met hun leven.