Het topje van de ijsberg bij een echtscheiding.

Vaak verloopt bij een echtscheiding de communicatie tussen de partijen moeizaam of zelfs problematisch. Als de communicatie stroef verloopt, is het lastig om goede en duurzame afspraken te maken tijdens de echtscheiding over bijvoorbeeld de kinderen of de echtelijke woning.

Om die communicatie te verbeteren werken we bij een echtscheiding met verschillende methoden. Eén van die methoden is de ijsbergmethode. Deze methode laat op een eenvoudige wijze zien hoe een bepaalde manier van communiceren tussen partijen ontstaat.

Boven de waterlijn bevindt zich het topje van de ijsberg. Dit is het zichtbare gedrag van de mensen en de belangen die worden uitgesproken. Het grootste gedeelte van de ijsberg bevindt zich echter onder de waterlijn. Hier bevinden zich de onbewuste en onzichtbare overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven. Die componenten onder de waterlijn bepalen het gedrag en de belangen boven de waterlijn. Belangrijk is dus ook om met hetgeen onder de waterlijn tijdens de echtscheiding aan de slag te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door te vragen naar ieders rol in het gezin van herkomst.

Verder laten de ijsbergen onder de waterlijn vrijwel altijd een overlap zien. Een simpel voorbeeld kan zijn dat beide ouders in de toekomst rust en duidelijkheid voor hun kinderen willen, maar dat zij dat boven de waterlijn volledig anders invullen. Wij proberen dan terug te gaan naar de gezamenlijke belangen onder de waterlijn en vanuit daar naar een oplossing tijdens de echtscheiding te zoeken die iedereen past.

Herken je je hierin of heb je vragen naar aanleiding hiervan? Neem dan gerust contact met ons op.