Terwijl mijn ouder onder bewind stond is er een testament opgemaakt.

Hoe kan dat?

De wet bepaalt wie een testament mag maken. Ten eerste moet je handelingsbekwaam zijn en 16 jaar of ouder zijn. Als je onder curatele staat kun je ook een testament maken, maar alleen als de reden van de ondercuratelestelling een andere is dan de lichamelijke of geestelijke toestand. De reden van de onder curatele stelling staat vermeld in de uitspraak waarbij die persoon onder curatele wordt gesteld.

In principe is iedereen die 18 jaar of ouder is handelingsbekwaam. De wet bepaalt wanneer dat niet zo is. Als je handelingsbekwaam bent, ben je bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Het opmaken van een testament is een rechtshandeling. Wanneer iemand onder bewind staat, blijft die persoon handelingsbekwaam en kan die persoon dus nog steeds een testament opmaken.

Ook als iemand wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, kan die persoon nog een testament opmaken. Hiervoor is dan wel de toestemming van de kantonrechter nodig. Deze stap is bedoeld om de belangen van de onder curatele gestelde te beschermen.

Bij het opmaken van een testament speelt de wilsbekwaamheid van degene die ook een rol. De notaris moet beoordelen of er sprake is van wilsbekwaamheid. Er is sprake van wilsonbekwaamheid als er sprake is van een tijdelijke of blijvende geestelijke stoornis en daardoor niet de gevolgen kan overzien.

Als de notaris twijfels heeft, kan een stappenplan worden gevolgd. Mogelijk raadpleegt de notaris een arts om de wilsbekwaamheid te beoordelen. Als de notaris uiteindelijk van mening is dat degene die het testament wil opmaken niet meer wilsbekwaam is, kan hij weigeren om mee te werken aan de totstandkoming hiervan.

Als er wel een testament is opgemaakt en er wordt getwijfeld of er sprake was van wilsbekwaamheid, kan het worden aangevochten. Dan moet onder andere worden aangetoond dat er sprake was van een geestelijke stoornis toen het testament werd gemaakt en dat het testament onder invloed van een geestelijke stoornis is opgemaakt. Het slagen hiervan is mede afhankelijk van het wel of niet hebben van medische gegevens.

Voor het aanvechten van een testament wegens het ontbreken van de wilsbekwaamheid gelden relatief korte verjarings- en vervaltermijnen. Als deze termijnen voorbij zijn, ben je te laat. Schakel ons dus op tijd in als je overweegt om het testament aan te vechten!

Twijfel je aan de wilsbekwaamheid van je ouder, omdat deze onder bewind stond toen het testament werd opgesteld, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.