Rekening en verantwoording bij verdwenen erfenis

In menig erfrechtpraktijk komen ze voorbij: geschillen tussen erfgenamen over gelden die tijdens het leven van de erflater aan het vermogen zijn onttrokken. Een erfgenaam verwacht een substantiële erfenis, maar de nalatenschap blijkt in werkelijkheid beperkt te zijn. Na enig onderzoek blijkt dat er gedurende de voorliggende periode financiële handelingen zijn verricht waarbij de nodige vraagtekens kunnen worden geplaatst.[…]