Stappenplan inroepen wilsrechten

Je hebt een wilsrecht en je wilt dit inroepen. Hoe doe je dat? Hierbij geven we je een stappenplan.

Stap 1:
Vaststelling van de hoogte van de geldvordering op de langstlevende ouder of stiefouder. Als dat nog niet is gebeurd of als je niet tot overeenstemming komt over de hoogte, dan kun je de kantonrechter verzoeken om de hoogte vast te stellen.

Stap 2:
Bedenk ten aanzien van welke goederen je het (mede-)eigendom wilt krijgen. Het gaat dan om goederen die behoren tot de nalatenschap van de overleden ouder of die deel uitmaakten van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van die ouder.

Stap 3:
Breng de andere kinderen, die ook een wilsrecht kunnen inroepen, ervan op de hoogte dat je een wilsrecht gaat inroepen en geef hen voldoende tijd om te beslissen of zij dat ook willen doen. Deze informatieplicht voorkomt dat bepaalde goederen worden ‘opgeëist’ door een kind dat als eerste zijn wilsrecht uitoefent en dat de andere kinderen het nakijken hebben.

Stap 4:
Breng de langstlevende ouder of stiefouder, op wie je een geldvordering hebt, op de hoogte dat je aanspraak maakt op een wilsrecht en laat weten van welke goederen jij het  (mede-)eigendom wilt krijgen.

Stap 5:
Als je niet in onderling overleg met de langstlevende ouder of stiefouder en/of de andere kinderen tot overeenstemming komt, kun je een verzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter weegt de belangen van alle betrokkenen af en neemt dan een beslissing.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via: info@uiteenfamilierecht.nl.