Een scheiding zonder rechter

U kunt uw scheiding ook zonder rechter regelen en wel door middel van een collaborative divorce (of: overlegscheiding).

Bij een scheiding als deze laat elke echtgenoot zich bijstaan door een eigen advocaat en wordt door middel van het overleg oplossingen gezocht voor alle problemen die bij een scheiding komen kijken. Dit overleg wordt meestal begeleid door een coach. De coach kan bijsturen op het communicatievlak.

De gespecialiseerde overlegscheidingsadvocaten behartigen het belang van hun cliënt, begeleiden de onderhandelingen tussen partijen en zien er verder op toe dat de scheiding aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. Alle betrokkenen spreken af dat zij zich tot het uiterste in te spannen om de scheiding tot een goed einde te brengen.

De partners kunnen ook een deskundige inschakelen zoals een financieel deskundige zoals een fiscalist of een accountant, als zij bijvoorbeeld een bedrijf moeten waarderen.

Een overlegscheiding lijkt duur omdat er meerdere deskundigen moeten worden betaald. Omdat in een scheiding waarbij een ondernemer is betrokken meestal toch een financieel deskundige moet worden ingeschakeld om bijvoorbeeld de aandelen te waarderen, is het voordeliger om samen 1 financieel deskundige in te schakelen. Immers, in een reguliere echtscheiding zijn de financieel adviezen meestal partijdig en wil de andere partij dit nog door een eigen adviseur laten toetsen. Dubbele kosten dus die hierbij worden voorkomen.

Omdat alle partijen echter aan het begin van het traject afspreken dat zij zich optimaal zullen inspannen om er onderling uit te komen, kan een langdurig en dure gerechtelijke procedure worden voorkomen.

Voor deze vorm van conflictbeslechting is dus bij uitstek geschikt voor ondernemers en/of de scheidingen waarbij een onderneming en/of vermogen is betrokken. Maar ook indien u verwacht dat de scheiding een langdurig traject gaat worden doordat er veel strijd is. De coach kan dit dan in goede banen leiden. Ook dit zorgt dan weer voor lagere kosten omdat een langdurige kostbare echtscheiding dan kan worden voorkomen.

Onze advocaat-mediators zijn ook allemaal gespecialiseerde overlegscheidingsadvocaten. Meer informatie? Neem dan contact met ons op via 010 4527403 of stuur ons een e-mail via info@uiteenfamilierecht.nl.