Recht op inzage medisch dossier dementerende moeder tijdens het opstellen testament.

Niet lang geleden moest de Rechtbank Noord-Nederland een oordeel geven over een zaak waarin de vraag werd gesteld of het testament van de moeder van de betrokken partijen wel geldig was.

Wat was het geval? Twee broers hadden de huisartsenpraktijk waar hun inmiddels overleden moeder in behandeling was, gedagvaard voor de rechter. Zij vonden dat het testament van hun moeder, waarbij zij hen had onterfd, waardoor hun andere broer alles erfde, moest worden vernietigd. Volgens deze twee broers was hun moeder al dementerend toen zij het testament liet opstellen. Hun moeder zou hiermee wilsonbekwaam zijn geweest.

De broers zouden het feit dat hun moeder destijds dementerend was, en hiermee wilsonbekwaam, bij de rechter moeten bewijzen. Zij vroegen dan ook aan de huisarts om het dossier. De huisartsenmaatschap weigerde dit omdat dit onder het beroepsgeheim valt. De twee broers besloten om de zaak voor te leggen aan de rechtbank. Zij verzochten de rechtbank om de huisarts te veroordelen om het dossier af te geven.

De rechtbank wees het verzoek van de broers toe. De rechtbank oordeelde dat de broers een zodanig zwaarwegend belang hadden dat het beroepsgeheim moet worden doorbroken. De rechtbank zie hierover:

“Naar vaste rechtspraak wordt een dergelijk zwaarwegend belang aangenomen indien sprake is van een (recente) wijziging van een testament waardoor betrokkenen zijn onterfd en er concrete aanwijzingen zijn om te vermoeden dat de erflater ten tijde van de wijziging van het testament wilsonbekwaam was. Verder wordt mede in aanmerking genomen of langs andere weg dan door kennisneming van het medisch dossier opheldering over de wilsonbekwaamheid kan worden verkregen.”

Dit kunt u hier nog even nalezen (lees punt 4.4 en verder).

Hebt u ook met een soortgelijk probleem te maken? Onze erfrechtdeskundige Martine Stut kan u hiermee helpen. Bel ons op 010 4527403, stuur een chatbericht via deze website of mail naar stut@uiteenfamilierecht.nl.