overlegscheiden compact

Overlegscheiden Compact – misschien geschikt voor jou?

Overlegscheiden compact

Uiteen biedt al langere tijd het overlegscheiden als manier aan om respectvol uit elkaar te gaan in de wat ingewikkeldere zaken. Maar ook in het geval de juridische en/of financiële aspecten van jouw scheiding niet complex zijn, kan het toch jouw voorkeur hebben om tijdens het scheidingstraject beide je eigen ondersteuning door een overlegscheidingsadvocaat te hebben. Omdat je je zekerder voelt als er iemand is die met je meedenkt en jou helpt jouw gedachten te ordenen en onder woorden te brengen.

Kosten overzichtelijk

Naast de ‘gewone’ overlegscheiding is een compacte vorm van de overlegscheiding ontwikkeld om bij niet complexe scheidingen in overleg uit elkaar te gaan. Wij begroten vooraf het tarief van deze compacte overlegscheiding, zodat de investering in uw scheiding overzichtelijk voor je blijft.

Overlegscheiden compact

Deze compacte vorm houdt het volgende in:
• Beide partners worden begeleid door een overlegscheidingsadvocaat en een
coach/gedragswetenschapper begeleidt het proces.
• Indien nodig wordt er een financiële deskundige betrokken worden bij het team.
• Gedurende maximaal drie besprekingen met het team vindt overleg plaats over alles
waarover gesproken moet worden, worden voorstellen uitgewerkt, de afspraken
gemaakt en vastgelegd.
• Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit.
• Bij aanvang van het traject worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, de
tijdsbesteding en het resultaat.

Voor jouw situatie geschikt?

Omdat de overlegscheiding compact alleen geschikt is voor zaken zonder complexe juridische en/of financiële aspecten zal uw situatie via een aantal vragen worden gescreend om te bepalen of jouw situatie zich leent voor de overlegscheiding compact.

Zijn jullie beiden bereid om je in te spannen om samen met de specialisten in een korte tijd tot goede afspraken te komen? Kortom: jij en jouw ex-partner zijn beiden in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en open te staan voor het sluiten van voor beiden aanvaardbare compromissen? Dan is Overlegscheiden Compact misschien wat voor jou!

Neem voor nadere informatie en advies contact op met ons kantoor.