Ouderlijk gezag bij meerouderschap

Zoals op 6 december 2016 tevens uitvoerig werd besproken tijdens het programma Nieuwsuur, valt er op juridisch gebied nog veel te behalen voor de meeroudergezinnen. De Nederlandse wet geeft namelijk tot op heden slechts aan twee ouders de mogelijkheid van het ouderlijk gezag, terwijl er situaties denkbaar zijn waarbij meer ouders met het ouderlijk gezag belast zouden moeten worden.

Zo pleit de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit (COC) al een tijd lang voor een goede regeling voor het meerouderschap. De ouder zonder het ouderlijk gezag loopt namelijk steeds tegen veel praktische problemen aan. Zo kan die ouder bijvoorbeeld geen medische beslissing geven aan een arts indien nodig, omdat hij of zij niet tekenbevoegd is.

Vandaag -op 7 december 2016- presenteert de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar advies over het meerouderschap aan de minister van Veiligheid en Justitie. Verwacht wordt dat de Staatscommissie in haar advies ook een conceptwetsvoorstel opneemt.

Tot het moment dat onze wetgeving het gezag aan meer dan twee personen kan toewijzen, is het dus van belang om hierover goede afspraken te maken en die afspraken op te nemen in een ouderschapsplan. Voor informatie over het ouderschapsplan en het opstellen daarvan kunt u contact met ons kantoor opnemen.