Omgangsregeling en Corona

Wij krijgen veel vragen over hoe om te gaan met een omgangsregeling (of zorg- en contactregelingen) en de Corona-maatregelen. Dit is natuurlijk een hele bijzondere situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt, zodat dit voor iedereen vragen oproept waarvan de antwoorden niet duidelijk zijn. Om deze reden doen wij hierbij een aantal suggesties over hoe om te gaan met de Corona-maatregelen.

Richtlijnen RIVM

De richtlijnen van het RIVM zouden moeten inhouden dat als een kind of de ouder waar het kind naartoe gaat verkoudheidsklachten heeft, de omgangsregeling moeten worden opgeschort totdat de verkoudheidsklachten over zijn. Zijn er geen verkoudheidsklachten bij het kind of de ouder, dan kan de zorgregeling in beginsel doorgaan. Wel is het volgens ons belangrijk dat hier goed over wordt gecommuniceerd. Geen korte “mededeling” per WhatsApp dat de kinderen thuisblijven. Maar een (kort) telefoongesprek waarbij hierover overleg wordt gevoerd (“wat vind jij ervan?”). Wees hierbij begripvol naar elkaar, gebruik je gezond verstand en wees flexibel. Dan moet je samen een beslissing kunnen nemen of de kinderen beter op dezelfde plek kunnen blijven of wel naar de andere ouder kunnen gaan.

Waar wij ouders, die kwaad willen, in ieder geval voor waarschuwen is om dit Corona-virus aan te grijpen om de andere ouder de omgang te ontzeggen. Helaas hebben wij dit al in onze praktijk gezien. Hierbij worden de belangen van de kinderen volledig uit het oog verloren en de Corona-crisis gebruikt voor eigen gewin.

Internationale zorgregeling

Hoe gaan we om met het Corona-virus en internationale (‘cross-boarder’) omgangsregeling? Stel een moeder woont met de kinderen in Nederland en om het weekend gaan de kinderen naar hun vader in België. Welke regels dienen dan te worden gevolg? De moeder en de kinderen in Nederland zullen de Nederlandse richtlijnen dienen te volgen en de vader in België de Belgische. Op dit moment (donderdag 19 maart 2020) heeft het RIVM afgeraden om naar het buitenland te reizen als het niet strikt noodzakelijk is. De vraag is dan ook of het voortzetten van de zorgregeling strikt noodzakelijk is. Het voortzetten van de zorgregeling is volgens ons noodzakelijk (mits de ouder en de kinderen geen gezondheidsklachten hebben), maar wij kunnen ons ook goed voorstellen dat de ouders hier overleg over hebben om te kijken waar ze goed aan doen. En ook de situatie per dag bekijken en hun afspraken hierop afstemmen. Een cross boarder omgangsregeling tussen Nederland en België of Nederland en Duitsland lijkt op het moment dat deze blog wordt geschreven nog wel te kunnen. Maar morgen kan dit al weer anders zijn.

Stimulans overleg

Wij hopen in ieder geval dat deze onzekere tijden ouders misschien ook wat dichterbij brengt. In ieder geval zullen zij genoodzaakt zijn om met elkaar overleg te voeren. Bij ouders waarbij nog voor hun scheiding of zorgregeling advocaten worden ingezet, geldt dat zij niet meer kunnen rekenen dat hun advocaat het oplost. We hebben namelijk te maken met een zeer uitzonderlijke situatie waar deze advocaten ook geen ervaring mee hebben en ook niet precies weten hoe de regels moeten worden uitgelegd.

Verder kan je een geschil hierover ook niet gemakkelijk aan de rechter voorleggen omdat de rechtbanken alleen urgente zaken behandelen. De vraag is of jouw zaak hieronder valt. Daarnaast moet je dit volgens ons ook niet willen. Hiervoor geldt volgens ook weer dat ouders de verantwoordelijkheid moeten proberen pakken om zelf een oplossing te vinden voor hun probleem, hoe onredelijk de andere ouder misschien wel is. Geef elkaar de ruimte. Probeer de zorgregeling zoveel mogelijk te continueren, zeker nu de school als stabiele factor/veilige haven is weggevallen. Kinderen hebben hun beide ouders nodig. Voor tips hierover kan je ons altijd bellen (op ons mobiele nummer want wij werken thuis) of mailen.