vereffenaar

Moet ik een vereffenaar laten benoemen?

  1. Zijn er schulden?
  2. Let op: je bent loon voor de vereffenaar verschuldigd.
  3. Je hebt een advocaat nodig.

Schulden

Er moeten (nog) schulden van de nalatenschap zijn. De belangrijkste taak van een vereffenaar is namelijk dat de de schulden van de nalatenschap worden betaald. Hij of zij zal en een overzicht moeten maken van de aanwezige bezittingen en schulden van de nalatenschap. Wanneer de betaling van de schulden heeft plaatsgevonden, is zijn taak voltooid. Hij geeft dan het geld dat over is gebleven aan de erfgenamen. Dit staat in artikel 226 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer er geen schulden van de nalatenschap (meer) zijn heeft een vereffenaar geen taak meer. De rechtbank zal in dat geval het verzoek tot benoeming dan ook afwijzen.

Recht op loon

Een door de rechtbank benoemde vereffenaar heeft recht op loon. Vaak is de benoemde vereffenaar een notaris of een advocaat. Zij brengen vaak een hoog uurtarief in rekening. De vereffenaar wordt betaald uit de nalatenschap. Bij een relatief kleine nalatenschap kan het dus zijn dat er na het betalen van het loon niets meer voor de erfgenamen overblijft. Bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap kan het zelfs zo zijn dat de erfgenamen geld moeten bijleggen om de vereffenaar te betalen. Het is dan ook belangrijk dat je, voordat een verzoek tot een benoeming indient, wel enigszins op de hoogte bent wat de omvang van de nalatenschap is.

Advocaat vereist

Je hebt een advocaat nodig om het verzoek tot het benoemen van een vereffenaar in te dienen bij de rechtbank. Ook als je te maken krijgt met een verzoek hiertoe, waar je het niet mee eens bent, moet je een advocaat inschakelen om een verweerschrift hiertegen in te dienen. Als je een belanghebbende in deze procedure bent, mag je wel zonder advocaat, naar de zitting in de rechtbank gaan. Dit is natuurlijk de meest goedkope, maar niet altijd een verstandige keuze. Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waardoor je al snel fouten maakt die misschien niet meer te herstellen zijn.

Wil je advies over jouw situatie, neem dan contact op met Martine Stut van Uiteen voor een eerste gratis telefoongesprek.