mediatior

5 redenen om als ondernemer te scheiden met een mediator

5 redenen om als ondernemer te scheiden met een mediator.

Scheidingen waarbij een of beide echtgenotes ondernemer zijn, zijn in de regel wat ingewikkelder dan scheidingen van mensen die in loondienst zijn. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste hebben ondernemers vaak huwelijkse voorwaarden opgesteld. Mensen die geen huwelijkse voorwaarden hebben, zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Een verdeling van de gemeenschap van goederen is vaak wat eenvoudiger, omdat alle bezittingen en schulden gedeeld moeten worden. Als mensen op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben we te maken met twee privévermogens en misschien wat gemeenschappelijke goederen (zoals een woning). Vaak zie je dat deze vermogens vermengd zijn geraakt. Bijvoorbeeld als een echtgenoot privégeld heeft gestoken in een gemeenschappelijke woning.

Verder is het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie wat lastiger bij ondernemers. Immers, voor het berekenen hiervan wordt uitgegaan van je inkomen. Inkomen van mensen in loondienst is eenvoudig vast te stellen aan de hand van een jaaropgave en salarisstroken. Bij ondernemers is dat wat lastiger. Is het redelijk om uit te gaan van de winst van de ondernemer? Of kunnen we beter de onttrekkingen aan de onderneming als inkomen kwalificeren? En als een echtgenoot een B.V. heeft, is het salaris dat hij of zij zichzelf uitkeert wel representatief, of wordt dit met opzet laag gehouden?

Dit zijn vragen die, als je hier in een rechtszaak over gaat procederen, gesteld kunnen gaan worden. Dit kunnen langdurige en dure rechtszaken worden. Om deze reden adviseert Uiteen meestal bij ondernemers die gaan scheiden, om voor mediation te kiezen.

Hierbij hebben wij 5 redenen opgesomd om als ondernemer (of echtgenoot van een ondernemer) voor mediation te kiezen.

  • 1. Rechtszaken waarbij ondernemingen zijn betrokken duren meestal langer.

Zoals hierbij in de inleiding uitgelegd, duren scheidingen bij de rechter waarbij ondernemingen zijn betrokken duren in de regel langer, omdat deze zaken ingewikkelder zijn. Veel mensen kunnen pas door met hun leven als hun scheiding is geregeld. Je kan dan pas bijvoorbeeld een nieuw huis gaan kopen. En kan je aanspraak maken op extra toeslagen zoals het Kindgebonden Budget. Ook zien wij dat mensen lang in onzekerheid zitten als de scheiding onnodig lang duurt. Dit heeft ook een negatieve invloed op de relatie tussen de ex-echtgenoten.

  • 2. Langere rechtszaken zorgen meestal automatisch voor meer (advocaat)kosten.

Mediation is dan ook meestal goedkoper. De twee echtgenoten delen de kosten van de advocaat-mediator en hoeven niet allebei een eigen advocaat te betalen.

  • 3. Tijdens een mediation kan een accountant met verstand van echtscheidingen meedenken naar een oplossing, bij de rechter niet.

Rechters hebben verstand van het recht, maar niet altijd verstand van ondernemingen. Zij laten zich daarom ook vaak voorlichten over de onderneming door een deskundige (vaak een accountant). Als in een rechtszaak een accountant door de rechter wordt gevraagd om advies uit te brengen, gaat hier vaak een half jaar aan tijd overheen. Hierdoor loopt een scheiding weer onnodig vertraging op. Tijdens mediation kunnen de echtgenoten samen een accountant uitzoeken die met hen samen meedenkt naar een oplossing die voor hen beiden acceptabel is. De accountant schuift vaak tijdens de mediation aan en kan dan ook alle vragen van de echtgenoten beantwoorden. De accountant zorgt voor maatwerk; de accountant bij de rechter niet altijd. Immers, deze accountant heeft van de rechter alleen wat vragen gekregen waarop geantwoord moet worden en niet de opdracht om voor beide partijen de meest ideale oplossing te bedenken.

  • 4. Tijdens de mediation worden oplossingen op maat bedacht, in een rechtszaak niet.

Dit voordeel staat eigenlijk al bij punt 3 besproken. Naast een accountant kan ook een hyptheekadviseur die gespecialiseerd is in scheidingssituaties meedenken. Vaak wordt aan deze hypotheekadviseur de vraag gesteld: Kunt u “een list” bedenken waarbij beide partijen een nieuwe fijne woning kunnen kopen zodat de kinderen twee fijne huizen krijgen om in te wonen? De hypotheekadviseur kan dan tijdens de mediation creatief op zoek gaan naar een oplossing, waar een gemiddelde hypotheekadviseur niet aan heeft gedacht. Bovendien kan een gemiddelde hypotheekadviseur pas aan het werk gaan als de echtscheiding al is uitgesproken door de rechter, terwijl mensen dit zo graag al daarvoor willen weten.

  • 5. Een rechter denkt niet na over de fiscale impact van zijn uitspraken (dit hoeft hij ook niet). Hier kan tijdens de mediation wel over worden nagedacht.

Er zijn veel financiële gevolgen verbonden aan een scheiding die mensen die gaan scheiden vaak niet weten. En hun accountant vaak ook niet. Soms spreken mensen af dat bijvoorbeeld de ene echtgenoot in het huis blijft wonen en alle hypotheekrente betaalt en de andere echtgenoot. Hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? Ook spreken mensen soms af dat de ene echtgenoot meer aan vermogen krijgt waar hij of zij recht op heeft volgens het geldende huwelijksvermogensregime. De Belastingdienst kan dan een heffing schenkbelasting opleggen. Mensen kunnen hierdoor na hun scheiding plotseling met onverwachte aanslagen worden geconfronteerd. Tijdens mediation kan de mediator de echtgenoten tijdig hierop wijzen en kan indien nodig een fiscaal deskundige worden ingeschakeld, zodat alles fiscaal gezien goed wordt geregeld.

Meer informatie over mediation? Neem vrijblijvend telefonisch contact op met ons kantoor.