mediatior

5 redenen om als ondernemer te scheiden met een mediator

5 Redenen om als ondernemer te scheiden met een mediator.

Scheidingen waarbij een of beide echtgenotes ondernemer zijn, zijn vaak ingewikkelder dan scheidingen van mensen die in loondienst zijn. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste hebben ondernemers vaak huwelijkse voorwaarden opgesteld. Mensen die geen huwelijkse voorwaarden hebben, zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Een verdeling van de gemeenschap van goederen is vaak wat eenvoudiger. Scheidende ex-partners moeten gewoon alle bezittingen en schulden delen. Als mensen op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben we te maken met twee privévermogens en misschien wat gemeenschappelijke goederen (zoals een woning). Vaak zie je dat deze vermogens vermengd zijn geraakt. Bijvoorbeeld als een echtgenoot privégeld heeft gestoken in een gemeenschappelijke woning.

Alimentatie

Verder is het berekenen van kinder- en/of partneralimentatie wat lastiger bij ondernemers. Immers, voor het berekenen hiervan wordt uitgegaan van je inkomen. Inkomen van mensen in loondienst is eenvoudig vast te stellen aan de hand van een jaaropgave en salarisstroken. Bij ondernemers is dat wat lastiger. Is het redelijk om uit te gaan van de winst van de ondernemer? Of kunnen we beter de onttrekkingen aan de onderneming als inkomen kwalificeren? En als een echtgenoot een B.V. heeft, is het salaris dat hij of zij zichzelf uitkeert wel representatief, of wordt dit met opzet laag gehouden?

Mediation

Dit zijn vragen die, als je hier in een rechtszaak over gaat procederen, gesteld kunnen gaan worden. Dit kunnen langdurige en dure rechtszaken worden. Om deze reden adviseert Uiteen meestal bij ondernemers die gaan scheiden, om voor mediation te kiezen. Een andere optie die Uiteen vaak adviseert is een overlegscheiding. Daar kunt u hier meer over lezen.

Hierbij hebben wij 5 redenen opgesomd om als ondernemer (of echtgenoot van een ondernemer) voor mediation te kiezen.

5 redenen mediation

  • 1. Rechtszaken waarbij ondernemingen zijn betrokken duren meestal langer.

Scheidingen bij de rechter waarbij ondernemingen zijn betrokken, duren vaak langer. Veel mensen kunnen pas door met hun leven als hun scheiding is geregeld. Je kan dan pas bijvoorbeeld een nieuw huis gaan kopen. Ook zien wij dat mensen lang in onzekerheid zitten als de scheiding onnodig lang duurt. Dit heeft ook een negatieve invloed op de relatie tussen de ex-echtgenoten.

  • 2. Langere rechtszaken zorgen meestal automatisch voor meer (advocaat)kosten.

Mediation is dan ook meestal goedkoper. De twee echtgenoten delen de kosten van de advocaat-mediator en hoeven niet allebei een eigen advocaat te betalen.

  • 3. Tijdens een mediation kan een accountant met verstand van echtscheidingen meedenken naar een oplossing, bij de rechter niet.

Rechters hebben verstand van het recht, maar niet altijd verstand van ondernemingen. Zij laten zich daarom ook vaak voorlichten over de onderneming door een deskundige (vaak een accountant). Als in een rechtszaak een accountant door de rechter wordt gevraagd om advies uit te brengen, gaat hier vaak een half jaar aan tijd overheen. Tijdens mediation kunnen de echtgenoten samen een accountant uitzoeken die met hen samen meedenkt naar een oplossing die voor hen beiden acceptabel is. Hij (of zij) zorgt voor maatwerk; de accountant bij de rechter niet (altijd).

  • 4. De ex-partners bedenken tijdens de mediation oplossingen op maat. In een rechtszaak niet.

Dit voordeel staat eigenlijk al bij punt 3 besproken. Naast een accountant kan ook een hyptheekadviseur die gespecialiseerd is in scheidingssituaties meedenken. Vaak wordt aan deze hypotheekadviseur de vraag gesteld: Kunt u “een list” bedenken waarbij beide partijen een nieuwe fijne woning kunnen kopen? De hypotheekadviseur kan dan tijdens de mediation creatief op zoek gaan naar een oplossing.

  • 5. Een rechter denkt niet na over de fiscale impact van zijn uitspraken (dit hoeft hij ook niet). De scheidende ex-partners kunnen hier tijdens medation advies op maat over inwinnen.

Schenkbelasting

Er zijn veel financiële gevolgen verbonden aan een scheiding die mensen die gaan scheiden vaak niet weten. En hun accountant vaak ook niet. Soms spreken mensen af dat bijvoorbeeld de ene echtgenoot in het huis blijft wonen en alle hypotheekrente betaalt en de andere echtgenoot. Hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? Ook spreken mensen soms af dat de ene echtgenoot meer aan vermogen krijgt waar hij of zij recht op heeft volgens het geldende huwelijksvermogensregime. De Belastingdienst kan dan een heffing schenkbelasting opleggen. Soms ontvangen gescheiden ex-partners hierdoor na hun scheiding onverwachte belastingaanslagen. De mediator zal tijdens mediation de echtgenoten tijdig hierop wijzen. Indien nodig zal een fiscaal deskundige worden ingeschakeld. Alles is dan fiscaal gezien goed geregeld.

Meer informatie over mediation? Neem vrijblijvend telefonisch contact op met ons kantoor.