Mediation

logo familierecht

SCHEIDINGSMEDIATION

Wilt u -anders dan bij een klassieke echtscheiding waarbij u elk een advocaat hebt- met uw ex-partner alle punten die bij de echtscheiding komen kijken onderling regelen onder begeleiding en advisering van één advocaat-mediator? Dat kan bij  Uiteen - Kantoor voor Familie- en erfrecht te Rotterdam. Zo kunt u onderling afspraken maken over onder meer de kinderen, uw woning en de verdeling van de inboedel.

Elke advocaat-mediator van Uiteen is volledig gespecialiseerd in scheidingsmediation en heeft vele echtscheidingen na volle tevredenheid afgerond.

Voor een voorbeeld mediationtraject, met bijbehorend huiswerk, kunt u hier kijken.

Lees hieronder verder om te kijken hoe een mediationtraject eruit ziet.

HET MEDIATIONTRAJECT

Tijdens een echtscheidingsprocedure komt er veel op u af. Uiteen helpt u om u zo goed mogelijk bij dit proces te begeleiden.

STAP 1


  • oplossen spoedeisende problemen;
  • het maken van werkafspraken;
  • werken aan de communicatie.

STAP 2


STAP 3


  • het kindergesprek;
  • tekenen van het convenant en ouderschapsplan;
  • indienen verzoek tot echtscheiding.

STAP 4


  • inschrijven van de echtscheiding;
  • informeren van de pensioeninstanties;
  • uitvoering van de gemaakte afspraken.

 

WAT MOET ER GEREGELD WORDEN?

 

COMMUNICATIE


U werkt onder begeleiding van de mediator aan de onderlinge communicatie om zo tot goede en bestendige afspraken te komen.                                                                 

KINDEREN


Onder begeleiding van de mediator maakt u afspraken over de kinderen die worden vastgelegd in een ouderschapsplan.                                                             

FINANCIËN


Er worden afspraken gemaakt over de financiën, waaronder de woning en andere bezittingen of schulden. De afspraken worden opgenomen in een convenant.

DE PROCEDURE


Het ouderschapsplan en het convenant worden door de rechter in de echtscheidingsuitspraak bekrachtigd.                                                                                  

 

 

DE VOORDELEN VAN MEDIATION

GOEDKOPER


U hoeft niet allebei een advocaat te betalen maar u deelt de kosten van de advocaat- mediator.

SNELLER


U hebt niet te maken met de lange wachttijden op de rechtbank.

 

COMPLEET


U maakt over alles wat u belangrijk vindt voor na de scheiding afspraken.

TEVREDEN


De papieren worden pas getekend als er afspraken zijn waar u tevreden over bent.

TIPS

Uw situatie is nu met een scheiding op komst al lastig genoeg. De ervaring leert dat deze tips u helpen om het scheidingsproces beter te doorlopen.

1. BEREID U VOOR:
Kom voorbereid naar het gesprek met uw advocaat-mediator. Een echtscheidingsprocedure kost, hoe u het ook wendt of keert, veel geld. U betaalt een relatief hoog bedrag voor iets waarvan u dacht dat u het nooit zou overkomen en waar u niet op zit te wachten. Zorg ervoor dat u al de gegevens van de checklist hebt verzameld en uw huiswerk doet. Lukt het niet om alle gegevens te verzamelen? Dan kan uw advocaat-mediator u hier uiteraard bij helpen.

2. VERZAMEL INFORMATIE:
Ga na op welke fiscale toeslagen of andere “financiële potjes” u na een scheiding recht hebt. Zoals het kindgebonden budget, huur- en/of zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, of een WWB-uitkering (bijstand). Zo krijgt u wat meer zekerheid over uw financiën. De advocaat-mediator kan u hier uiteraard bij helpen.

3. SCHAKEL HULP IN:
Als u emotioneel gezien veel moeite hebt met het verwerken van de scheiding, schakel dan tijdig professionele hulp in. Als u te lang in de verdriet- of boosheidsfase van het “rouwproces” zit, kan dit u belemmeren om op een juiste wijze na te denken over de toekomst. In het team van Uiteen kan Susan Dechering of Mauk Holleman u hierbij helpen. Hier vindt u een pagina met links naar nuttige artikelen over alle aspecten van scheiden.

4.KIJK ALVAST NAAR HET OUDERSCHAPSPLAN:
Probeer om met uw partner -indien u kinderen hebt- alvast te kijken of u tot een ouderschapsplan kunt komen. In het ouderschapsplan staan uw afspraken over de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is een voorwaarde om te kunnen scheiden. Een model ouderschapsplan kunt u opvragen bij Uiteen.

 

NALATENSCHAPSMEDIATION

Ruzies over nalatenschappen kunnen leiden tot langslepende procedures met hoge kosten waarbij veelal de familieverhoudingen onherstelbaar beschadigd raken. Een alternatief is mediation. De praktijk wijst uit dat mediation meestal een snellere, goedkopere en duurzamere manier is om ruzies over een erfenis op te lossen.

In juridische procedures bestaat nauwelijks tot geen ruimte voor de emotionele kanten van een geschil. Door geen ruimte aan deze emoties te geven, verzanden partijen in hun juridische standpunten met langslepende procedures als gevolg. Dit terwijl emoties in erfrechtelijke geschillen vaak een grote rol spelen. Erkenning van de pijn en verdriet uit het verleden en het heden en begrip voor elkaar en van de mediator doen vaak wonderen. Het gaat veelal om oud zeer die te maken heeft met de rollen en verhoudingen in het ouderlijk gezin en/of (nieuwe) partners. Er bestaat bijvoorbeeld het idee dat een van de broers of zussen werd voorgetrokken, iemand als het zwarte schaap wordt gezien, of de positie van de oudste niet wordt erkend doordat iedereen juist het jongste gezinslid een boedelvolmacht wenst te geven. Wellicht voelt iemand zich tekortgedaan door een bepaling of redengeving uit het testament, of wordt er druk uitgevoerd door de partner (‘koude kant’) van een erfgenaam.

Het erfrecht is complex en er bestaan veel verschillende rechtsposities met ieder zijn eigen rechten en plichten. Het is van belang dat de deelnemers van de mediation volledig geïnformeerd en bewust zijn van wat er wordt afgesproken. De afspraken die in het kader van een mediation tussen betrokkenen worden gemaakt moeten namelijk zodanig zijn dat betrokkenen zich bewust zijn wat zij afspreken. Dit heet Informed Consent. Dit voorkomt dat er na een succesvolle beëindiging van de mediation toch weer nieuwe geschillen kunnen ontstaan.

 

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk
contact met u op. Uiteraard kunt u ook zelf direct contact
opnemen met de onderstaande contactgegevens.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan hier aan