Is verhuistoestemming ook nodig bij eenhoofdig gezag?

Mag mijn ex zomaar met ons kind te verhuizen?

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag heeft de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben en die met medeneming van de kinderen wil verhuizen toestemming nodig van de andere ouder. Bij het ontbreken van toestemming kan de verhuizende ouder vervangende toestemming aan de rechtbank vragen. Als de ouder verhuist en (vervangende) toestemming ontbreekt, dan kan dat gevolgen hebben. De rechter kan een verbod tot verhuizing opleggen of – als de ouder al is verhuisd – te bevelen terug te verhuizen. De rechter kan ook bepalen dat het hoofdverblijf van het kind in het vervolg bij de andere ouder is. Er zijn ook gevallen bekend dat de rechter het gezag afneemt van de verhuizende ouder.

En wat als de verhuizende ouder het eenhoofdige gezag heeft? De Hoge Raad heeft niet lang geleden, op 15 oktober 2021, (ECLI:NL:HR:2021:1513) overwogen dat de rechter ook maatregelen kan nemen als een ouder met eenhoofdig gezag samen met het kind verhuist.

In deze zaak was de moeder zonder enig bericht met het kind vertrokken naar het buitenland waarbij zij na haar vertrek ook geen informatie heeft gegeven over (de verblijfplaats) van het kind. Sinds maart 2019 is er geen enkel contact tussen de vader en het kind geweest. De moeder kwam de door de rechter vastgestelde omgangsregeling na. Daarnaast had de vader de rechtbank al verzocht om ook hem te belasten met het gezag op het moment dat de moeder vertrok.

Deze uitspraak van de Hoge Raad is nieuw. Hiervoor konden ouders zonder het gezag niet veel doen tegen een verhuizing. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling voor kinderen, omdat het lastig is om een band op te bouwen of te behouden met een ouder die ver weg woont.

Meer weten over dit thema?

📩 info@uiteenfamilierecht.nl

️ 010 – 4527403