Intentioneel co-ouderschap en financiële regelingen

Intentioneel co-ouderschap en financiële regelingen

Co-ouderschap betekent dat er tussen ouders een ‘gelijkwaardige’ zorgverdeling is overeengekomen. Een verdeling waarbij de kinderen gemiddeld 3 dagen bij de juridische ouders verblijven. Kinderen behoren in die situatie tot twee huishoudens; het huishouden van de ene juridische ouder en het huishouden van de andere juridische ouder. Als kinderen tot het huishouden behoren, kan er recht bestaan op toeslagen of heffingskortingen. Dit is bij een intentioneel co-ouderschap/een meerouderschaps-constructie ook het geval.

In deze blog spreken wij specifiek over de “juridische” ouders, nu de huidige wetgeving het helaas niet mogelijk maakt dat er meer dan twee juridische ouders zijn. De ouder die geen juridisch ouder is, kan helaas geen aanspraak maken op deze financiële regelingen.

De juridische ouder bij wie het kind staat ingeschreven, heeft meestal recht op heffingskortingen en/of toeslagen. Een kind kan maar op één adres in de basisadministratie worden ingeschreven. Maar hoe zit dat dan bij een co-ouderschap? Kan de andere ouder dan ook recht hebben op heffingskortingen en toeslagen?

Kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank)

De kinderbijslag wordt in principe betaald aan de juridische ouder die de kinderbijslag aanvraagt. In het geval van intentioneel co-ouderschap/meerouderschap kan de kinderbijslag echter ook – op verzoek – voor 50% aan beide juridische ouders uitbetaald worden. Dit kan dus gewoon, ondanks het feit dat de kinderen toch bij één juridische ouder staan ingeschreven.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)

Beide juridische ouders hebben recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting indien aan de voorwaarden van co-ouderschap wordt voldaan. Dit betekent dat de kinderen meer dan 3 dagen bij beide ouders moeten wonen (vakanties niet meegerekend). Bij het indienen van de (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting kan de heffingskorting worden geclaimd. Inkomensafhankelijke combinatie ontvang je voor kinderen tot 12 jaar. Als je in een jaar langer dan 6 maanden een fiscale partner hebt, dan komt de persoon met het lagere arbeidsinkomen in aanmerking voor de korting.

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

In geval van intentioneel co-ouderschap kunnen beide juridische ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn/haar eigen deel van de kosten aanvragen. Indien er (nog) een gezamenlijk contract is, dan bepaalt de betaling van de kosten het deel waarvoor de juridische ouders de toeslag kunnen aanvragen. Een juridische co-ouder die kinderopvangtoeslag wil aanvragen voor het kind dat niet bij hem of haar ingeschreven staat, maar bij de andere juridische ouder, kan dit per brief aan de Belastingdienst verzoeken.

Als één van beide juridische ouders een veel lager inkomen heeft dan de ander, kan het financieel gunstig zijn om de juridische ouder met het laagste inkomen de kinderopvangtoeslag te laten aanvragen. Let op: Het inkomen van de partner van de juridische ouder wordt wel meegenomen bij de inkomenstoets.

Kindgebonden budget (KGB) (Belastingdienst)

Alleen de juridische ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, heeft recht op Kindgebonden Budget (KGB). Het kan niet verdeeld worden onder ouders, zoals dat bij kinderbijslag wel kan. Je kunt er natuurlijk wel voor kiezen om het KGB over te maken op een gezamenlijke kindrekening. Het inkomen van de juridische ouder (en zijn/haar partner) waar de kinderen staan ingeschreven, is bepalend voor de hoogte van het KGB.

Het KGB is dus inkomensafhankelijk en hang af van het aantal kinderen. Ben je alleenstaande ouder? Dan kan je ook nog aanspraak maken op extra KGB, ongeacht het aantal minderjarige kinderen.

Let op: Als je inkomen te hoog is en/of je vermogen (Box 3) boven een jaarlijks vast te stellen grens zit, dan heb je geen recht op KGB.

Het is goed om bij het opstellen van het intentioneel co-ouderschapsplan rekening te houden met deze regelingen en het hier samen goed over te hebben. Wie vraagt deze toeslagen aan? Wordt het gebruikt in het eigen huishouden of op de gezamenlijke rekening overgemaakt?

Heb je vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met Anouk Hansma of Janneke Mulder.