indexatie alimentatie

Indexering alimentatie 2023: 3,4%

Elk jaar, per 1 januari, wordt de hoogte van de alimentatie automatisch verhoogd. Het percentage waarmee bedragen voor partner- en kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2023 worden verhoogd, is onlangs vastgesteld op 3,4%.

Deze verhoging van de alimentatie is van rechtswege. Dit betekent dat het niet uitmaakt of je hier in het ouderschapsplan of scheidingsconvenant afspraken over hebt gemaakt. Ook als de indexatie niet in de beschikking van de Rechtbank is genoemd, geldt de indexatie van rechtswege. Wel kan het zijn dat in het ouderschapsplan of scheidingsconvenant is afgesproken dat geen indexatie wordt doorgevoerd.

Waarom een indexering?

De verhoging van de alimentatie door indexatie wordt gedaan ter compensatie van de wijzigingen in de koopkracht. Het indexatiepercentage wordt vastgesteld door het Ministerie voor Rechtsbescherming en gepubliceerd in de Staatscourant. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

Zelf verhogen

De alimentatieplichtige wordt niet door een instantie op de hoogte gesteld wat het verhoogde alimentatiebedrag is. De alimentatieplichtige moet dit dan ook zelf in de betalingen doorvoeren. Ben je de ontvanger van de partner- en/of kinderalimentatie dan kan het misschien geen kwaad om je ex-partner hierop te wijzen.

Problemen?

Stel dat jij als alimentatieplichtige door de verhoging in betalingsproblemen komt, dan kan je proberen om in onderling overleg met je ex-partner afwijken van de wettelijke indexering. Komen jullie hier niet uit, dan kan je de hulp van een mediator of een Parenting Coordinator inschakelen van Uiteen. Wanneer dit niet lukt kun je een verzoek indienen bij de rechtbank tot verlaging van de alimentatie. Voor het indienen van een dergelijk verzoek heb je de hulp van een advocaat nodig. De advocaten van Uiteen kunnen jou hierin bijstaan.