Ik wil of kan geen executeur meer zijn. Wat nu?

Het kan zijn dat je als executeur aan de slag bent gegaan, maar dat je de nalatenschap niet verder wil of kan afwikkelen. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de nalatenschap (zeer) complex is of dat de erfgenamen niet (voldoende) meewerken.

Wanneer eindigt de taak van een executeur?

Het is belangrijk om te weten dat je taak alleen eindigt wanneer de kantonrechter jou als executeur heeft ontslagen. Het schrijven van een bericht aan de erfgenamen of aan de notaris, die de verklaring van executele heeft afgegeven, is niet voldoende. De grondslag voor het verzoek is artikel 4:149 lid 1 sub f en lid 2 BW. 

De kantonrechter tot wie je je moet wenden is de kantonrechter in het arrondissement van de laatste woonplaats van de erflater. De erflater is de overleden persoon wiens nalatenschap het betreft.

Het is niet verplicht om voor het indienen van het verzoek een advocaat in te schakelen. Uiteraard kan je wel in een advocaat inschakelen. Zeker als er conflicten zijn kan dit geen kwaad. Als verzoeker ben je griffierecht verschuldigd. Het griffierecht bedraagt € 86,- (tarief 2023).

Wordt een verzoek tot ontslag altijd toegewezen?

Volgens de Parlementaire Geschiedenis moet een door een executeur ingediend verzoek om te worden ontslagen altijd gehonoreerd worden, omdat niemand met een onwillige executeur is gediend. Het verzoek tot ontslag zal dan ook worden ingewilligd. Dit kan anders zijn als de kantonrechter constateert dat de executeur zijn uit de wet voortvloeiende werkzaamheden als zodanig heeft voltooid en dus dat de taak van de executeur van rechtswege is geëindigd op grond van artikel 4:149 lid 1 sub a BW. Dan heeft de verzoeker geen belang meer bij het verzoek tot ontslag en zal het verzoek worden afgewezen.

De executeur heeft op grond van artikel 4:144 lid 1 BW de taak om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. De executeur moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving opmaken op grond van artikel 4:146 lid 2 BW en aan de erfgenamen alle door hen gewenste inlichtingen geven over de uitoefening van zijn taak op grond van artikel 4:148 BW.

Het is belangrijk om te weten dat de executeur ook na zijn ontslag verplicht blijft te doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling van de nalatenschap kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de nalatenschap bevoegd is dit heeft aanvaard (artikel 4:149 lid 3 BW).

Alleen als het testament de mogelijkheid biedt dat de kantonrechter een opvolger benoemd, kan  – met het verzoek om te worden ontslagen – de kantonrechter worden gevraagd om een opvolger te benoemen. Soms heeft de executeur daarbij zelf ook een belang, bijvoorbeeld als die zelf een vordering jegens de nalatenschap heeft en er zorgen zijn dat de vordering niet wordt voldaan als er geen opvolger is.

Contact
Heb je vragen over het executeurschap, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 452 74 03. We staan voor je klaar en helpen je graag.