naam wijzigen

Ik wil mijn achternaam wijzigen. Is dat mogelijk?

Ik kom net aan op kantoor, als ik het terugbelverzoek van Anne zie liggen op mijn bureau. De zoon van Anne, Maurits, is 20 jaar en wil zijn achternaam graag wijzigen. Stijn en Anne waren nog niet getrouwd toen Maurits werd geboren. Enkele jaren na zijn geboorte heeft Stijn Maurits pas bij de gemeente officieel erkend. Inmiddels zijn Anne en Stijn al jaren getrouwd en heeft zij ook zijn achternaam aangenomen. Maurits draagt in het dagelijks leven ook de achternaam van Stijn, maar op al zijn officiële stukken en post staat nog de meisjesnaam van Anne. Dat willen ze graag veranderen. Dat moet toch geen probleem zijn?

In sommige situaties is het mogelijk om jouw eigen achternaam of de achternaam van jouw kind te laten wijzigen. Het veranderen van een achternaam kan echter alleen onder strenge voorwaarden. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. Justis doet dat op basis van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit geslachtsnaamwijziging.

Naamskeuze
Naamswijziging is niet hetzelfde als naamskeuze. Van naamskeuze is sprake als een kind de achternaam krijgt van een van de ouders bij geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. In het geval van Maurits hadden Stijn en Anne bij de erkenning ervoor kunnen kiezen om Maurits officieel de achternaam van Stijn te geven. Dat gebeurt echter lang niet altijd, omdat men zich hier niet van bewust is dat hiertoe expliciet een verzoek gedaan moet worden…

Achternaam wijzigen van meerderjarige of minderjarige
Je kunt in beginsel alleen een aanvraag voor achternaamswijziging indienen als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Wil je jouw achternaam wijzigen? Lees dan de informatie in de Brochure Naamswijziging goed door. Naamswijziging kan namelijk slechts in een beperkt aantal gevallen. Staat jouw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging helaas niet mogelijk.

Bij een achternaamswijziging van een minderjarige zal Justis altijd naar de mening van de andere ouder vragen. Ook als de andere ouder niet het gezag heeft, geen contact met het kind heeft of geen alimentatie betaalt.

Zelf doen of advocaat?
Het verzoek aan Justis kan je zelf doen en hiervoor heb je geen advocaat nodig. Je kunt het verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Het kan in sommige gevallen wel raadzaam zijn om toch een advocaat hiervoor in te schakelen.

Nadat je een vast bedrag hebt betaald (2023: € 835), stelt Justis een onderzoek in. Hierbij worden gegevens in de BRP opgezocht en kunnen belanghebbenden hun mening over de ingediende aanvraag geven. Jouw toelichting op de aanvraag wordt (geanonimiseerd) naar de belanghebbenden toegestuurd. Je krijgt uiterlijk binnen 20 weken een beslissing op jouw aanvraag.

Wanneer jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en er geen bezwaar wordt gemaakt, wordt de naam, na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken, door middel van een Koninklijk Besluit gewijzigd.

Als er bezwaar wordt gemaakt, dan wordt de beslissing in het geheel opnieuw bekeken. De beslissing op bezwaar volgt binnen twaalf weken na de beslissing. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en daarna eventueel hoger beroep bij de Raad van State.

Achternaam gewijzigd en dan?
Is jouw achternaam of die van jouw kind gewijzigd? Let dan op dat je (officiële) documenten laat veranderen en instanties op de hoogte brengt van de wijziging. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een paspoort of rijbewijs.

Contact
Heb je vragen over een achternaamswijziging, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 452 74 03. We staan voor je klaar en helpen je graag. Vanzelfsprekend kunnen we je ook helpen bij een voornaamswijziging!