naam wijzigen

Hoe wijzig ik mijn achternaam?

Hoe wijzig ik mijn achternaam? Een aanvraag tot het wijzigen van een achternaam moet u indienen bij Justis.

In artikel 1 van het Besluit Geslachtsnaamwijziging staat opgenomen in welke gevallen je voor een achternaamswijziging in aanmerking komt. Dit kan wanneer een achternaam:
a. de naam op zichzelf of in verband met het beroep, de maatschappelijke positie of een persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is;
b. de naam zo vaak voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft;
c. de naam niet-Nederlands is en toebehoort aan personen die door naturalisatie of door het doen van een kennisgeving de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, (of aan hun afstammelingen)
d. de verzoeker aantoont dat de naam in de akten van de burgerlijke stand onjuist is gespeld;
e. de naam Nederlands is en verzoeker aantoont dat deze naam voorheen Fries was en je dit hersteld wil hebben.
f. Indien de verzoeker aantoont dat het achterwege blijven van de geslachtsnaamswijziging de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene in ernstige mate zou schaden.
Dit laatste geval komt het meeste voor.

Je kan ook als ouder de achternaam van een minderjarig kind wijzigen. Hier zijn een aantal strenge voorwaarden aan verbonden. Vaak zie je dat dit soort verzoeken worden gedaan indien er een stiefvader is en de biologische vader helemaal uit beeld is. Een van de voorwaarden is dan dat een aaneengesloten periode van ten minste drie jaren (en als het kind jonger dan 12 jaar is, is deze termijn 5 jaar) onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek de minderjarige heeft verzorgd en opgevoed.

Dit verzoek kan je zelf doen en hiervoor heb je geen advocaat nodig. Het kan in sommige gevallen wel raadzaam zijn om toch een advocaat hiervoor in te schakelen.

Als je hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 452 74 03.