naam wijzigen

Het wijzigen van mijn achternaam

Het wijzigen van mijn achternaam.

Je wil je achternaam wijzigen. Een aanvraag tot het wijzigen van een achternaam moet u indienen bij Justis. Wanneer kan je je achternaam wijzigen? Dit staat in de wet.

In artikel 1 van het Besluit Geslachtsnaamwijziging staat opgenomen in welke gevallen je voor een achternaamswijziging in aanmerking komt. Dit kan wanneer een achternaam:
a. de naam “onwelvoeglijk” of “bespottelijk” is;
b. de naam zo vaak voorkomt dat de naam niet genoeg onderscheidend vermogen heeft;
c. de naam niet-Nederlands is en je later de Nederlandse nationaliteit hebt verkregen;
d. je aantoont dat de naam in de akten van de burgerlijke stand onjuist is gespeld;
e. de naam Nederlands is en je aantoont dat deze naam voorheen Fries was en je dit hersteld wil hebben.
f. Indien je aantoont dat hals je naam niet wordt gewijzigd, dit je lichamelijke of geestelijke gezondheid zou schaden.
Dit laatste geval komt het meeste voor.

Wijzigen achternaam kind

Je kan ook als ouder de achternaam van een minderjarig kind wijzigen. Hier zijn een aantal strenge voorwaarden aan verbonden. Vaak zie je dat dit soort verzoeken worden gedaan indien er een stiefvader is en de biologische vader helemaal uit beeld is. Een van de voorwaarden is dan dat een aaneengesloten periode van ten minste drie jaren (en als het kind jonger dan 12 jaar is, is deze termijn 5 jaar) de minderjarige heeft verzorgd en opgevoed.

Zelf doen of advocaat?

Dit verzoek kan je zelf doen en hiervoor heb je geen advocaat nodig. Het kan in sommige gevallen wel raadzaam zijn om toch een advocaat hiervoor in te schakelen.

Als je hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 452 74 03.