logo familierecht

OVER ONS

 

Uiteen – Advocaten en Mediators Familierecht en Erfrecht gelooft erin dat uw scheiding op alle fronten goed geregeld moet worden. Uiteen zorgt er niet alleen voor dat uw huwelijk wordt ontbonden , maar zal u ook adviseren over alle onderwerpen die op dit moment bij uw scheiding spelen en waar u mogelijk in de toekomst mee te maken krijgt. Uiteen heeft hiervoor een team gevormd waarin meerdere expertises zijn samengebracht. Zo wordt u bij één loket over verschillende expertises optimaal geïnformeerd en worden alle zaken die met uw scheiding samenhangen in één keer geregeld.

Uiteen is creatief en denkt met u mee aan een oplossing die bij uw situatie past. Verder is Uiteen praktisch; uw zaak hoeft niet langer te duren dan noodzakelijk. 

Lees hieronder meer over Het Team van Uiteen.

Janneke Mulder
Advocaat en scheidingsmediator

 

 

Janneke Mulder is de oprichter van dit kantoor. Zij is advocaat en advocaat-mediator en heeft jarenlange ervaring op alle gebieden van het familierecht, zoals echtscheidingszaken, scheidingen van samenwoners, alimentatie- en (internationale) omgangskwesties, internationale kinderontvoeringen, zaken omtrent het ouderlijke gezag, etc.

Janneke heeft ondervonden dat mensen in een scheidingssituatie meestal niet zijn geholpen met een standaard juridische oplossing. Er spelen veel meer elementen die belangrijk zijn. Om deze reden adviseert Janneke u niet alleen op juridisch gebied maar op alle gebieden waar u behoefte aan hebt. Om dit zo goed mogelijk te doen heeft Janneke een team van deskundigen gevormd. Zoals de hypotheekadviseur, de fiscalist, de (kinder)psycholoog en de notaris. Met dit team kunnen alle problemen die bij een scheiding komen kijken of misschien in de toekomst gaan spelen bij een loket worden ondervangen.

Janneke wil met Uiteen afstand nemen van het gereserveerde dat de juridische wereld kenmerkt. Janneke helpt u met een persoonlijke oplossing op maat. En dit op een wijze die bij u past.

Janneke is verbonden aan de vFAS (de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators) en de MfN (de Mediation federatie Nederland). Beide verenigingen stellen strenge kwaliteitseisen aan hun leden. Janneke kan zich dan ook met recht een specialist in haar vakgebied noemen. Jannekes deskundigheid en bevlogenheid voor het vak is in 2017 zelfs beloond met de titel Legal Woman of the Year.

Janneke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

mulder@uiteenfamilierecht.nl

LinkedInFacebookTwitter

Fleur Oirbans
Advocaat en Scheidingsmediator

 

 

Sinds 1 oktober 2016 is Fleur als advocaat en mediator verbonden aan Uiteen – Kantoor voor Familie- en Erfrecht.

Fleur is een ervaren en bevlogen advocaat- mediator. Haar uitdaging is het werken aan een oplossing die ook in de toekomst stand houdt. Die oplossing is niet alleen juridisch van aard, maar veelal ook financieel, emotioneel en relationeel. Om cliënten de optimale kwaliteit te bieden werkt zij nauw samen met een team van professionals, zoals een (kinder)psycholoog, fiscalist, financieel adviseur of een pensioendeskundige. Met haar betrokken aanpak, biedt zij haar cliënten ondersteuning waar nodig en sturing waar men het zelf allemaal niet meer overziet. Fleur heeft haar doel bereikt als cliënten na afloop het gevoel hebben dat ze weer echt door kunnen met hun leven, persoonlijk maar ook in goede harmonie met de andere ouder van de kinderen.

Fleur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

oirbans@uiteenfamilierecht.nl

LinkedIn

Martine Stut
Advocaat en Scheidingsmediator

 

 

Martine Stut is gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator met de focus op het erfrecht. Al jaren geleden werd haar passie voor het erfrecht al snel duidelijk zichtbaar. Een specialisme waar weinig advocaten in Nederland zich op toeleggen. Een van de redenen hiervan is dat het familierecht erg ingewikkeld is; er komen veel lastige juridische aspecten bij kijken. Daarom vindt Martine het erfrecht ook zo uitdagend en interessant. Inmiddels heeft Martine het erfrecht tot haar specialisatie gemaakt en is zij met recht een erfrechtdeskundige te noemen. Zij staat dan ook haar cliënten bij met de meest ingewikkelde erfrechtzaken.

Martine is een gedreven en betrokken advocaat die aandacht heeft voor de persoonlijke en emotionele kanten van een zaak. Daarnaast is zij oplossingsgericht, maar gaat zij een procedure niet uit de weg. Martine heeft alle benodigde kennis en ervaring om u te adviseren en uw belangen te behartigen in of buiten de rechtszaal.   De praktijk van Martine bestaat uit uiteenlopende erfrechtelijke kwesties, zoals geschillen over de verdeling van nalatenschappen, de uitleg van testamenten, de legitieme portie, het verkrijgen van informatie over de samenstelling en omvang van de nalatenschap.

Als gespecialiseerd erfrechtadvocaat is Martine als lid aangesloten bij de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en bij de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). De specialisatieopleiding erfrecht bij de vFAS heeft zij cum laude afgerond.   Naast het erfrecht heeft Martine ook grondige kennis van het familierecht. Zij behandelt onder meer alimentatiekwesties, gezag- en omgangszaken en huwelijksvermogensrechtelijke vraagstukken, al dan niet in het kader van een echtscheiding. Als u de kinderalimentatie en/of partneralimentatie wilt laten (her)berekenen, wijzigen of daarover advies wilt, dan bent u bij Martine aan het juiste adres.   Martine treedt niet alleen op als advocaat maar ook als mediator. Zij heeft zicht gespecialiseerd tot scheidingsmediator als lid van de vFAS en zij is geregistreerd MfN-registermediator. Daarnaast neemt Martine deel aan de Wetgevingscommissie familie- en jeugdrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martine heeft onlangs een artikel gepubliceerd in het juridische tijdschrift Relatie en Praktijk. Klik hier voor het artikel.

Martine heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden erfrecht en personen- en familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

stut@uiteenfamilierecht.nl

LinkedIn

Majse Hofman
Advocaat

 

 

Sinds 1 april 2016 is Majse Hofman verbonden aan Uiteen – Kantoor voor Familie- en Erfrecht.

Al tijdens haar studie Rechten ontwikkelde Majse een grote belangstelling voor het familierecht en zij besloot zich te specialiseren. Dit deed zij door de master Jeugdrecht in Leiden te volgen, waarbij zij zich met name op het (internationale) familierecht heeft gericht.

Daarnaast heeft zij als vrijwilliger gewerkt bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en heeft zij in 2013, in samenwerking met de Rechtbank Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en verschillende jeugdrechtadvocaten, het congres “De stem van het kind” georganiseerd, dat plaatsvond op de Erasmus Universiteit. Dit congres ging over de rol van minderjarigen tijdens gerechtelijke procedures, zoals echtscheidingen.

Na het afronden van haar studie heeft Majse in een familierechtelijke functie voor een overheidsorganisatie gewerkt. Vanuit daar heeft zij de overstap naar Uiteen gemaakt.

Met deze ervaring op zak helpt Majse u graag met uw familierechtelijke juridische geschillen en zal zij, ook gezien haar sociale betrokkenheid en laagdrempeligheid, met u gaan zoeken naar een passende oplossing.

Lees hier een uitspraak die Majse in een zaak van een van haar cliënten heeft gewonnen. 

hofman@uiteenfamilierecht.nl

LinkedIn

Caroline Catshoek
Echtscheidingsfiscalist
Caroline Catshoek is Scheidingsfiscaaljurist, Belastingbespaarder en Pensioenfiscaaljurist. Zij richt zich op de fiscale aspecten van de scheiding. Zij kan aanwezig zijn bij de besprekingen met de mediator of advocaten, of na de besprekingen worden geraadpleegd, zodat de afspraken ook fiscaal kloppen. Zij kan u beiden fiscaal bijstaan of de belangen van de financieel minder kundige partij ondersteunen.

 

www.maquis.nl
TwitterLinkedIn
Martijn Broekhuis
Hypotheekadviseur
Martijn Broekhuis kan met u meedenken over oplossingen met betrekking tot uw koopwoning. Meestal bent u beiden eigenaar van de woning en staat de hypotheek ook op twee namen. Tijdens de echtscheiding zal de woning aan een van beide partijen moeten worden toebedeeld of misschien wel worden verkocht. Martijn Broekhuis kan vanuit zijn expertise als hypotheekadviseur met u meedenken aan oplossingen.

 

www.fidenz.nl
LinkedIn
Dirk Verheul
Accountant
Dirk Verheul werkt als accountant bij Visser & Visser. Dirk Verheul kan u tijdens uw scheiding van advies voorzien bij bijvoorbeeld het waarderen van jaarstukken ten behoeve van de alimentatieberekeningen. Verder kunnen Dirk en zijn collega's u adviseren indien uw onderneming in een scheiding moet worden gewaardeerd.

 

www.visser-visser.nl
LinkedIn
Helma Leonhard-Strien
Notaris
Helma Leonhard-Strien is al meer dan 30 jaar werkzaam als notaris en gespecialiseerd in het familierecht. Helma kan u bijstaan indien er onduidelijkheden bestaan over de uitleg van huwelijkse voorwaarden of een testament. Helma kan verder samen met onze advocaten uw huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen. Ook kan Helma uw testament aanpassen na een scheiding en kan zij de akte van verdeling van uw bezittingen (bijvoorbeeld uw woning) na scheiding opstellen.

 

www.kooijmanautar.nl
LinkedIn
Roelof de Pater
Pensioenadviseur en financieel planner
Roelof de Pater (1981) is pensioenadviseur en financieel planner. Hij adviseert mensen in scheidingssituaties op het gebied van pensioen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om advies omtrent de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. Het lijkt op het moment zelf wellicht onbelangrijk, maar een goed pensioen is een belangrijk onderdeel van een (zorgeloze) financiële toekomst! Roelof inventariseert de door beide partijen opgebouwde pensioenaanspraken en adviseert over de wijze waarop het pensioen - gegeven de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt – zo optimaal mogelijk verdeeld kan worden. Ook helpt Roelof net gescheiden mensen om inzicht te krijgen in de nieuwe financiële werkelijkheid. Heb ik ook na mijn scheiding voldoende inkomen? Moet ik extra sparen voor mijn pensioen? Zaken die u met Roelof kunt bespreken. Vervolgens kunt u een helder, pragmatisch én betaalbaar advies verwachten.

 

www.creantis.nl
LinkedIn
Irene van Noort
Psycholoog (NIP) en Overlegscheidingsprofessional
Drs. Irene van Noort is psycholoog NIP en overlegscheidingsprofessional (collaborative practitioner). Zij is nu alweer 20 jaar werkzaam in haar eigen praktijk waarin zij coacht, traint en adviseert over persoonlijke effectiviteit. Uiteen schakelt de deskundigheid van Irene van Noort in indien wij merken dat de cliënt extra begeleiding of coaching nodig heeft bij het verwerken van de scheiding. Dit kan tijdens het scheidingsproces zijn, maar ook daarna, bijvoorbeeld indien de cliënten nog wat extra’s nodig hebben om aan hun ouderschap te werken. Daarnaast kan Irene worden ingeschakeld voor het voeren van gesprekken met de kinderen om hen te horen en hun belang mee te nemen in het echtscheidingsoverleg of de echtscheidingsprocedure. Tot slot kan Irene worden ingeschakeld als psycholoog/coach tijdens een collaberative divorce. Basiselementen in Irene’s aanpak zijn modellen uit de persoonlijkheidsleer en gedragswetenschappen. En het doorzien van ingeslepen patronen en persoonlijke stijlen maakt het mogelijk om in het “na-huwelijk” doelbewust te kiezen voor een nieuwe effectieve vorm van communiceren met elkaar.

 

https://vannoortenversteeg.nl
LinkedIn
Annemarie Vermeer
Financieel planner en scheidingsbegeleider
Annemarie is gespecialiseerd in het begeleiden van de partner van de ondernemer, bijvoorbeeld tijdens een mediationproces. Regelmatig heeft juist deze partner behoefte aan extra advies. De ondernemer zelf kan veelal terugvallen op de financiële man van het bedrijf, de accountant en/of de fiscalist. Annemarie begeleidt en ondersteunt de partner, bijvoorbeeld met het analyseren van ontvangen documenten en het toelichten van berekeningen. Zo kunnen beide partners gelijkwaardig aan het overleg deelnemen. Op deze manier kunnen goede afspraken worden gemaakt om te komen tot een succesvolle afronding van de mediation.

 

www.richtingevenwicht.nl
LinkedIn

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ik vind het niet eerlijk dat ik het door mij opgebouwde pensioen moet delen met mijn ex. Kan ik hier onderuit?

Bij echtscheidingen van na 1 mei 1995 dient het tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioen na echtscheiding moet worden verdeeld. De ene partner krijgt dan een directe vordering op de pensioenuitvoerder voor het haar of hem toekomende pensioendeel. In principe komt u hier dan ook -indien een rechter hierover oordeelt- niet “onderuit.” Dit is anders indien u besluit om een mediationtraject in te gaan. Misschien is bereid om uw ex-partner onder voorwaarden van uw pensioen af te zien. Of kan de pensioenaanspraak worden afgekocht.

Mijn zus ontvangt 500 euro per maand aan kinderalimentatie van haar ex-man. Kan ik hier ook vanuit gaan?

Aan de hand van het netto gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen en of het broers of zussen heeft, wordt middels het zogenoemde Tremarapport de kosten van de kinderen vastgesteld. In dit rapport is overgenomen het onderzoek van het Nibud van kosten van kinderen. Kinderen van rijke ouders zijn over het algemeen hoger dan kinderen uit de financieel zwakkere gezinnen. Uiteraard zijn dit weer uitgangspunten. De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld worden bijgesteld indien een kind hoge medische kosten heeft of dat er andere bijzondere kosten worden gemaakt. Vervolgens wordt gekeken welke ouder voor welk deel van deze kosten moet bijdragen. Dit is afhankelijk van het netto inkomen van de ouders.

Is co-ouderschap altijd de beste optie voor de kinderen bij een scheiding?

Een verwarrende term is co-ouderschap. In beginsel is er –als er een omgangsregeling of zorgregeling bestaat- altijd co-ouderschap. Je verzorgt namelijk samen het kind en voedt het kind ook samen op. Co-ouderschap wordt vaak bedoeld als de ouders de zorg (bijna) 50/50 hebben verdeeld. Bijvoorbeeld indien het kind drie dagen per week bij de ene ouder is en vier dagen bij de ander. Welke omgangs- of zorgregeling in het belang van uw kind is, kunt u samen met de advocaat-mediator bespreken.

Ik twijfel of ik moet gaan scheiden. Hoe kom ik erachter wat ik moet doen?

U kunt hiervoor een vrijblijvend gesprek van 30 minuten met de advocaat-mediator aanvragen. Indien het een financiële afweging betreft, kan de advocaat-mediator u voorlichten over wat voor financiële consequenties een scheiding heeft. Vindt u het emotioneel gezien lastig om dit besluit te nemen, dan kan Uiteen u doorverwijzen naar de psycholoog. 

Ik heb geen verstand van financiën en mijn man wel. Ik weet zeker dat mijn man gaat knoeien met de cijfers van zijn onderneming om onder zijn alimentatieplicht uit te komen. Kan ik dan beter een advocaat die het voor mij opneemt dan een mediator?

Nee. De mediator is gehouden om telkens weer te onderzoeken of sprake is van “informed-consent”. Dit houdt in dat de mediator beide partijen optimaal dient te informeren en dat deze partijen ook op basis van alle relevante informatie hun beslissingen hebben genomen. Een eventuele onbalans in kennis, zal de mediator aan tafel rechttrekken. Dit kan doordat de mediator zelf bepaalde zaken uitlegt of u adviseert om een adviseur op de achtergrond in te schakelen.

De mediator zal verder ook kritisch naar ingediende stukken kijken. De mediator is getraind in het analyseren van jaarstukken en zal dan ook niet alle stukken voor zoete koek aannemen.

Ik kan een veel goedkopere advocaat en mediator vinden. Waarom toch Uiteen kiezen?

In de echtscheidingsmarkt zijn er tegenwoordig vele spelers die hun diensten aanbieden. U kunt kiezen om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat verbonden aan de vFAS (Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators) of een advocaat die hierin niet is gespecialiseerd. Verder zijn er bureaus met een financiële achtergrond of een andere niet-juridische achtergrond die aanbieden om uw scheiding tegen een goedkoop tarief te regelen.

Uiteen blinkt uit in specialistische kennis op het gebied van het familierecht. De advocaat-mediator kan haar kennis die zij opdoet in het procederen in familierechtzaken inzetten in de mediation en haar mediationtechnieken bij de echtscheiding.

Uiteen is niet de goedkoopste, maar biedt wel oplossingen op maat. U hebt niet zoveel aan een standaard “invulouderschapsplan” omdat u simpelweg niet standaard bent maar een individu met eigen problemen en wensen. De praktijk heeft uitgewezen dat standaard ouderschapsplannen en scheidingsconvenanten weer tot veel problemen in de toekomst leiden, doordat over lang niet alle onderwerpen voldoende is nagedacht en gesproken. Door nu te investeren voorkomt u dure gerechtelijke procedures en ellende met uw ex-partner en/of de kinderen in de toekomst.

Hoeveel gaat een scheiding mij kosten?

Zie het antwoord bij de vorige vraag. Hoe ingewikkelder en hoe meer partijen tegenover elkaar staan, hoe langer het duurt. Wel zult u voor een mediationtraject in de regel goedkoper uitzijn dan bij een procedure waarbij u allebei een advocaat inschakelt; er hoeft maar een advocaat-mediator te worden betaald.

Is mediation wel geschikt voor ons?

Vaak denkt men dat voor mediation is vereist dat u wel met elkaar kunt praten en juist in een scheidingssituatie is dit niet het geval. Uiteen is van mening dat juist als de communicatie erg slecht is een mediation een goed middel is om uw scheiding te regelen. De mediator gaat namelijk met u aan de slag om de communicatie te verbeteren. Alleen dan kunt u goede afspraken met elkaar maken. Die afspraken komen er natuurlijk nooit als u ruzie met elkaar blijft maken. Daarnaast bent u genoodzaakt om aan de communicatie te werken als er kinderen in het spel zijn. U zult namelijk nog met elkaar doormoeten als collega-ouders. Kinderen hebben namelijk niet zozeer last van de scheiding, maar wel van ruziënde ouders.

Kort gezegd is mediation geschikt voor iedereen. Een contra-indicatie kan zijn als er bij een of bij beide partners sprake is van psychologische problematiek. Twijfelt u of mediation iets voor u is? Neem dan contact op met Uiteen voor een vrijblijvend intakegesprek.

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Dat hangt af van een aantal componenten. Kiest u voor mediation of voor een procedure met een advocaat bij de rechtbank? Bent u het al over een aantal punten eens met uw echtgenoot? Zijn er aspecten die uw zaak ingewikkelder maken, zoals internationale aangelegenheden? 

Mediation gaat in de regel veel sneller, omdat je dan niet afhankelijk bent van wettelijke termijnen voor de echtscheidingsprocedure en de lange wachttijden bij de rechtbank. 

Bij Uiteen kunt u een afspraak maken voor een eerste kosteloos gesprek waarbij de advocaat of de mediator zal inventariseren wat de geschilpunten zijn. Dan nog blijft het lastig inschatten, maar kan wel alvast een voorlopige prognose worden gemaakt. 

Hebt u haast bij de scheiding, dan zal Uiteen alles op alles zetten om de scheiding op een goede wijze op een zo kort mogelijke termijn te realiseren.

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in en
ik neem zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook zelf direct
contact opnemen met de onderstaande contactgegevens. Wilt u onze
nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan hier aan