help kind verwekt

Help, ik heb misschien een kind verwekt

Help, ik heb misschien een kind verwekt

Niet altijd begint de zwangerschap van de vrouw met vreugde voor de aanstaande ouders. Soms zijn de aanstaande ouders niet samen en was de zwangerschap niet de bedoeling. Als de moeder besluit de zwangerschap voort te zetten, dan is dat soms even slikken voor de toekomstige vader, als al duidelijk is wie de toekomstige vader is. Lang niet altijd is meteen duidelijk wie de vader/verwekker van het kind is, wat kan zorgen voor veel onzekerheid en spanning tijdens de zwangerschap. Bij de moeder, maar ook bij de mogelijk toekomstige vader(s). En wat als diegene ontkent de mogelijke vader te zijn?

Dergelijke kwesties noemen we afstammingskwesties. Een procedure bij de rechtbank kan dan gaan om een verzoek van de moeder tot vaststelling van het vaderschap van de (mogelijke) vader, op de grond dat hij de verwekker van het kind is. Een dergelijk verzoek van de moeder kan overigens gepaard gaan met een verzoek om kinderalimentatie. Als het verwekkerschap vast komt te staan, dan is de verwekker namelijk onderhoudsplichtig voor het kind.

Als de mogelijke vader ontkent de verwekker van het kind te zijn, dan zal de rechtbank een DNA-onderzoek bevelen. Op die manier kan de biologische band worden vastgesteld. Als de mogelijke vader niet meewerkt aan het DNA-onderzoek, dan mag de rechtbank daaruit ‘de gevolgtrekking maken die zij geraden acht’. In de praktijk betekent dit dat de rechter zal concluderen dat de mogelijke vader de verwekker van het kind is, waarmee het vaderschap gerechtelijk kan worden vastgesteld. Gevolg daarvan is dat diegene, als verwekker van het kind, onderhoudsplichtig is voor het kind en mogelijk kinderalimentatie moet betalen (indien hij daartoe financieel in staat is).

Heb je dus oprechte twijfels over de vraag of je de verwekker bent van het kind? Dan adviseren wij je juist om mee te werken aan een DNA-onderzoek. En nog beter, ga met elkaar in gesprek onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.