Gescheiden vader mag niet met kinderen naar Israël

Hierbij een voorbeeld uit de praktijk van onze familierechtadvocaat Fleur Oirbans. Onze wederpartij, de ex-man waarvan onze cliënte was gescheiden, had deze zomer een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt omdat onze cliënte geen toestemming wilde verlenen dat hij met hun kinderen op vakantie naar Israël zou gaan. Zij vond het daar niet veilig voor de kinderen. De vader zou bijvoorbeeld naar bezette gebieden reizen en naar de gresstreken die vanwege conflicten met omliggende landen ook niet veilig zijn. De gescheiden vader verzocht bij de rechtbank om vervangende toestemming om alsnog met de kinderen naar Israël te mogen gaan.

Hoe zit dit? Als je getrouwd bent, krijgen beide ouders samen het ouderlijke gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk worden geboren. Nadat je bent gescheiden, blijft dit ouderlijke gezag in stand. Het ouderlijke gezag houdt in dat je samen belangrijke beslissingen over de kinderen neemt. Ook is toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig om op een buitenlandse vakantie te mogen gaan.

Bij de douane kan worden gevraagd om documenten waaruit blijkt dat de andere gezaghebbende ouder toestemming geeft. Als je dit niet kan laten zien, kan je worden geweigerd. Lees ook deze blog hierover.

De Rechtbank oordeel als volgt: “De wens van de man om de minderjarigen kennis te laten maken met zijn familieleden en het bezoeken van heilige plaatsen in Israël weegt niet op tegen het belang van de minderjarigen, die nog niet eerder in het buitenland zijn geweest en nog niet eerder hebben gevlogen, om op een veilige plek een vakantie met hun vader door te brengen. De minderjarigen kunnen de familieleden van de man ook elders dan in Israël ontmoeten.”

Hebt u ook met een soortgelijk probleem te maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel ons op 010 4527403.