Forensische mediation

Forensische Mediation

Onze collega Janneke Mulder is afgelopen maand geslaagd voor de opleiding forensische mediation. Benieuwd wat een forensisch mediator precies is én doet? Lees dan nog even verder.

In opdracht van de rechter

Forensische mediation wordt uitgevoerd in opdracht van de rechter. In het kort is het eigenlijk een onderzoeksmethode waarbij ook gebruik wordt gemaakt van mediationtechnieken. Het wordt vooral ingezet in het familierecht. Denk bijvoorbeeld aan gezags- en omgangszaken of zaken waarin complexe financiële constructies een rol spelen.

Onder de oppervlakte

Het doel van forensische mediation is enerzijds de rechter de informatie verschaffen die nodig is om een beslissing te maken en anderzijds, in rechte partijen, alsnog partijen de gelegenheid bieden zelf tot een oplossing van hun geschil te komen. De forensisch mediator doet onderzoek naar het conflictmodel van partijen. De rechter wil weten wat het nou maakt dat deze ouders telkens in conflict met elkaar zijn of raken. In geschillen tussen ouders speelt vaak het werkelijke conflict onder de oppervlakte. Traditioneel onderzoek richt zich met name op wat je ziet, bijvoorbeeld ruzie over de omgang. De forensisch mediator gaat dieper en kijkt wat er onder de oppervlakte aanwezig is.

Ouderschapsonderzoek

Ouders kunnen via hun advocaten het hof het verzoek doen tot een ouderschapsonderzoek. Of dat verzoek wordt ingewilligd hangt af van de omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals: leent de zaak zich er voor, zijn de ouders voldoende gemotiveerd, hebben de kinderen er belang bij, etc.

Heb je vragen over deze vorm van conflictoplossing? Neem dan contact op met Janneke Mulder via: mulder@uiteenfamilierecht.nl