Een echtscheiding en de verdeling van Bitcoins

Je gaat scheiden. Je Bitcoins zijn flink in waarde gestegen. Je vraagt je af wat hiermee gaat gebeuren. Moet je deze delen met je binnenkort aanstaande ex? Of moet je je Bitcoins zelfs verkopen?

Bitcoins zijn geen vorm van elektronisch of tastbaar geld: het zijn geen munten of biljetten en er is geen uitgever (bank) hiervan. Een Bitcoin is feitelijk niets anders dan een unieke reeks digitaal versleutelde cijfers en letters, die zijn opgeslagen op de computer/tablet/smartphone van de eigenaar. Een ruilmiddel dus. Net zoals in het verleden schelpen, specerijen en goud als ruilmiddel zijn gebruikt. Twee partijen kunnen onderling afspreken dat betaling plaatsvindt in Bitcoins. Bitcoins zijn een vermogensrecht: een niet tastbaar goed dat waarde vertegenwoordigt. Je kunt dit verkopen, stelen, uitgeven, ermee speculeren, enz. Van de Belastingdienst moet je de waarde van Bitcoins in euro’s opgeven als “overige bezittingen” in Box 3 bij de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Lees hier meer over.

Hoe moeten we dan omgaan met de verdeling van Bitcoins tijdens een echtscheiding? Vast staat dat Bitcoins een economische waarde vertegenwoordigen. Maar van welke waarde moet je uitgaan, als deze waarde per dag enorm kan verschillen?

Bij de verdeling van een huwelijkse gemeenschap moet een peildatum worden vastgesteld waarop wordt gekeken wat de omvang is van de huwelijkse gemeenschap en de waarde van de bestanddelen van de gemeenschap. De datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend is dan ook de peildatum waarop de samenstelling gemeenschap wordt vastgesteld. Als je dan specifiek inzoomt op de Bitcoins, is de vraag die gesteld moet worden: Behoorden er op de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend Bitcoins tot de huwelijkse gemeenschap? Als deze vraag met “ja” kan worden beantwoord, is er een tweede peildatum van belang, namelijk de peildatum voor de waardering van de Bitcoins. Een Bitcoin is op dit moment enorm aan waardeschommelingen onderhevig. De waarde op de ene datum is dus meestal niet gelijk aan de waarde op de andere datum.

In de rechtspraak wordt als peildatum voor de waardering de datum van “de feitelijke verdeling” gehanteerd. Dus dat betekent dat de datum voor de waardering van de Bitcoins wordt gekeken wanneer de Bitcoins ook echt worden verdeeld. En wanneer is er sprake van verdeling? Rechters gaan er vanuit dat de datum van verdeling (en dus waardering) de datum van de verdelingsuitspraak door de rechter is . Jullie kunnen ook een andere datum overeenkomen. Vaak wordt nog wel gekozen voor de datum dat echtgenoten de samenleving hebben verbroken.

Het is dus belangrijk dat je goed oplet welke datum je hiervoor kiest! Als je ziet dat de waarde stijgt, zul je niet te lang moeten wachten met de verdeling.

Hoe moet je Bitcoins dan feitelijk verdelen? Jullie kunnen vaststellen dat alle Bitcoins aan een van beiden worden toegedeeld en dat de helft van de waarde hiervan aan de ander wordt vergoed. Of als jullie afspreken om de Bitcoins fifty fifty te verdelen, moet je dus de helft van de Bitcoins aan je ex over te dragen.

Een interessant nieuw juridisch onderwerp dus! Er kunnen vooral problemen ontstaan als de waarde heel snel stijgt of daalt. Als de Bitcoins aan jou worden toegedeeld, dan heb je natuurlijk belang bij een lage waarde, terwijl je ex-echtgenoot er een hoog prijskaartje aan wil hangen.

Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op via mulder@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 4527403.